Dịch thuật: Chiến sĩ bão yên miên hổ lục (77) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

CHIẾN SĨ BÃO YÊN MIÊN HỔ LỤC (77)

戰士抱鞍眠虎陸

Chiến sĩ ôm yên ngựa ngủ nơi đất dữ 

          Bão yên (an) 抱鞍: Ôm yên ngựa, gốc từ “bão ngọc an (yên) 抱玉鞍.

“Bão ngọc an (yên) ” xuất xứ từ Tái hạ khúc 塞下曲 (bài 1) của Lí Bạch 李白.

Ngũ nguyệt Thiên sơn tuyết

Vô hoa chỉ hữu hàn

Địch trung văn Chiết liễu

Xuân sắc vị tằng khan

Hiểu chiến tuỳ kim cổ

Tiêu miên bão ngọc an

Nguyện tương yêu hạ kiếm

Trực vị trảm Lâu Lan

五月天山雪

无花只有寒

笛中闻折柳

春色未曾看

晓战随金鼓

宵眠抱玉鞍

愿将腰下剑

直为斩楼兰

(Tháng Năm, Thiên sơn phủ đầy tuyết

Không thấy cỏ hoa chỉ có cái rét

Tiếng địch thổi nghe được khúc “Chiết liễu”

Sắc xuân chưa từng được thấy qua

Chiến sĩ ban ngày theo tiếng trống chiến đấu cùng quân địch

Đêm đến ôm yên ngựa mà ngủ

Nguyện lấy bảo kiếm đeo bên hông

Chém quân địch, bình định biên cương)

http://wap.exam58.com/gskt/5841.html

Câu 77 này và cả câu 76 ở trên, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ôm yên gối trống đã chồn

 Nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh

                                                                                        (71 – 72)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 12/7/2021

Previous Post Next Post