Dịch thuật: Đại đả (Tiếu lâm quảng kí)

 

代打

    有应受官责者, 以银三钱, 雇邻人代往. 其人得银, 欣然愿替. 既见官, 官喝打三十. 方受数杖, 痛极, 因私出所得银, 尽贿行杖者, 得稍从轻. 其人出谢前人曰: 蒙公赐银救我性命, 不然, 几乎打杀.”

                     (笑林广记 - 殊禀部)

ĐẠI ĐẢ

          Hữu ưng thụ quan trách giả, dĩ ngân tam tiền, cố lân nhân đại vãng. Kì nhân đắc ngân, hân nhiên nguyện thế. Kí kiến quan, quan hát đả tam thập. Phương thụ sổ trượng, thống cực, nhân tư xuất sở đắc ngân, tận hối hành trượng giả, đắc sảo tùng khinh. Kì nhân xuất tạ tiền nhân viết: “Mông công tứ ngân cứu ngã tính mạng, bất nhiên, cơ hồ đả sát.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

CHỊU ĐÁNH THAY

          Có người bị quan trên trách phạt đánh trượng, người nọ dùng 3 lạng bạc, thuê người hàng xóm thay mình chịu đánh. Người hàng xóm được bạc, hân hoan bằng lòng chịu thay. Sau khi gặp quan, quan thét đánh 30 trượng. Mới được mấy trượng người nọ quá đau, liền đem toàn bộ số bạc mà người ta đưa, hối lộ cho người đánh nên mới bị đánh nhẹ một chút. Người hàng xóm ra về cảm tạ người thuê mình, nói rằng: “May nhờ số bạc của ông mới cứu được tính mạng của tôi, nếu không tôi đã bị đánh chết rồi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Đại đả  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 10/7/2021

 

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post