Dịch thuật: Trang Chu nằm mơ hoá bướm (Đạo kinh cố sự)

 

TRANG CHU NẰM MƠ HOÁ BƯỚM 

          Theo Nam Hoa chân kinh 南华真经

          Có một ngày, Trang Chu 庄周 khi ngủ, mơ thấy mình biến thành một con bướm. Bướm nhẹ nhàng vỗ cánh ngao du khắp nơi, nhàn nhã tự tại, căn bản không biết mình là Trang Chu. Bỗng nhiên tỉnh dậy, tình cảnh trong giấc mơ sống động như thực, nhìn lại mình, vẫn đang nằm trên giường, rõ ràng là Trang Chu, sao lại trong giấc mơ hoá thành bướm? Trang Chu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trước sau vẫn không rõ: rốt cuộc là Trang Chu nằm mơ hoá thành bướm, hay là bướm nằm mơ hoá thành Trang Chu? Trang Chu lại suy nghĩ, cảm thấy có một chút rõ ràng, đó là Trang Chu ta và bướm luôn có sự khu biệt, nếu không, Trang Chu và bướm hợp lại thành một, không có sự khu biệt, cũng chính là không tồn tại sự việc ai nằm mơ hoá ra ai. Chính bởi vì có sự khu biệt đó, nên mới có sự chuyển hoá trong giấc mơ, đó cũng chính là điều mà gọi là “vật hoá” 物化.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 21/6/2021

Nguyên tác Trung văn

TRANG CHU MỘNG ĐIỆP

庄周梦蝶

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post