Dịch thuật: Dương liễu na tri thiếp đoạn trường (53) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

DƯƠNG LIỄU NA TRI THIẾP ĐOẠN TRƯỜNG (53)

楊柳那知妾斷腸

Dương liễu nào biết thiếp đoạn trường

          Trong thơ cổ Trung Quốc, khi bày tỏ nỗi buồn đau thương xót, các tác giả thường dùng từ “đoạn trường”, gắn liền với đó là hình ảnh dương liễu, như:

............

Đoạn trường dương liễu uyển

Phù dung phố

Thanh mấn dị tiêu

Thất nhan nan trú

...............

断肠杨柳苑

芙蓉浦

青鬓易消

失颜难驻

(Vườn dương liễu đoạn trường

Bãi phù dung

Tóc xanh dễ mất

Nhan sắc khó lưu)

(Nguyên . Lưu Mẫn Trung 刘敏中: Cảm hoàng ân Lập thu hậu nhất nhật hữu cảm 感皇恩立秋后一日有感)

http://www.shiciso.com/zishici_ertgykikytij/

          Và như:

..............

Đào hàm khả liên tử

Liễu phát đoạn trường thanh

Lạc hoa tuỳ yến nhập

Du ti đới điệp kinh

................

桃含可怜紫

柳发断肠声

落花随燕入

丝带蝶惊

(Hoa đào ngậm sắc tía đáng thương

Liễu phát ra những tiếng đoạn trường

Hoa rụng theo chim én bay về

Tơ nhện vương bướm đang sợ hãi)

(Tiêu Cương 萧纲: Xuân nhật thi 春日诗)

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%A5%E6%97%A5/20713030

Câu 53 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng (48)

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 22/6/2021

Previous Post Next Post