Dịch thuật: Tiêu Tương yên trở Hàm Dương thụ (64) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TIÊU TƯƠNG YÊN TRỞ HÀM DƯƠNG THỤ (64)

瀟湘煙阻咸陽樹

Mây mù trên bến Tiêu Tương che khuất hàng cây ở Hàm Dương 

          Tiêu Tương yên 瀟湘煙 / 潇湘烟: Mây mù trên bến Tiêu Tương. “Yên” / ở đây chỉ lớp mây mù thường thấy trên sông trên hồ vào mùa thu.

          Trong bài Dĩnh Môn thu hoài 郢门秋怀 của Lí Bạch 李白 thời Đường có câu:

Nhân mê Động Đình thuỷ

Nhạn độ Tiêu Tương yên

人迷洞庭水

雁度潇湘烟

(Người say mê nước hồ Động Đình

Bầy nhạn mùa thu bay về trong lớp mây mù trên bến Tiêu Tương)

http://dugushici.com/mingju/13903

          Hàm Dương thụ 咸阳树: Hàng cây ở Hàm Dương.

         Lí Bạch 李白 trong bài Kim Hương tống Vi Bát chi Tây Kinh 金乡送韦八之西京 viết rằng:

Khách tự Trường An lai

Hoàn quy Trường An khứ

Cuồng phong xuy ngã tâm

Tây quải Hàm Dương thụ

Thử tình bất khả đạo

Thử biệt hà thời ngộ

Vọng vọng bất kiến quân

Liên sơn khởi yên vụ

客自长安来

还归长安去

狂风吹我心

西挂咸阳树

此情不可道

此别何时遇

望望不见君

连山起烟雾

(Anh từ Trường An đến

Giờ về lại Trường An

Gió lớn thổi bay tâm hồn tôi

Bay về hướng tây treo cao trên hàng cây ở Hàm Dương làm bạn cùng anh

Tình cảm này không thể nào nói nên lời

Lần chia tay này biết bao giờ gặp lại

Ngóng nhìn mãi mà không thấy anh

Bởi dãy núi phía tây nhấp nhô có mây mù bao phủ)

http://www.guoxuemeng.com/mingju/426587.html

Câu 64 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Khói Tiêu tương cách Hàm Dương (59)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953, câu 64 này phần chữ Hán in là chữ (trở), phần phiên âm là “cách”.

瀟湘烟阻咸陽樹

Tiêu tương yên cách Hàm dương thụ 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 30/6/2021

Previous Post Next Post