Dịch thuật: Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao (23) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THÁI SƠN NHẤT TRỊCH KHINH HỒNG MAO (23)

泰山一擲輕

Sinh mệnh như non Thái, quăng nhẹ tựa lông hồng

          Tư Mã Thiên 司马迁 trong Báo Nhậm An thư报任安书 có viết:

人固有一死, 或重于太山, 或轻于鸿毛, 用之所趋异也.

Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng vu Thái sơn, hoặc khinh vu hồng mao, dụng chi sở xu dị dã.

(Mỗi người đều một lần chết. Có người chết đi, giá trị của sinh mệnh họ nặng hơn núi Thái; có người chết đi, giống như một chiếc lông nhẹ nhàng bay đi. Đó là nhân vì sự truy cầu của mỗi người không giống nhau.)

          (Đặng Tương Tử 邓湘子: Tư Mã Thiên司马迁. Chiết Giang Thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006)

Câu “Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao” trong Chinh phụ ngâm xuất xứ từ bài Kết miệt tử 结袜子của Lí Bạch 李白:

Yên Nam tráng sĩ Ngô môn hào

Trúc trung trí diên ngư ẩn đao

Cảm quân ân trọng hứa quân mệnh

Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao

燕南壮士吴门豪

筑中置铅鱼隐刀

感君恩重许君命

泰山一掷轻鸿毛

 (Cao Tiệm Li hiệp sĩ nước Yên thời Chiến Quốc và Chuyên Chư hiệp sĩ nước Ngô thời Xuân Thu

Một người bỏ chì vào ống trúc để thích sát Tần Thuỷ Hoàng, một người giấu dao vào bụng cá để thích sát Ngô Vương Liêu

          Vì ân tình sâu nặng của họ mà dùng sinh mệnh của mình để báo đáp

          Sinh mệnh đó vốn nặng như núi Thái mà có lúc cũng xem nhẹ như lông hồng chẳng tiếc)

Bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển chữ “hồng” trong “hồng mao” in là

Câu 23 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Gieo thái sơn nhẹ nữa hồng mao (22)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Gieo Thái sơn nhẹ TỰA hồng mao 

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 07/6/2021

Previous Post Next Post