Dịch thuật: Nguồn gốc họ Công Tôn (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ CÔNG TÔN 

Về nguồn gốc họ phức (phức tính) Công Tôn 公孙có nhiều:

          Thời Xuân Thu, con cháu đời sau của các nước chư hầu, bất luận tước vị lớn nhỏ, đa phần đều thích xưng là Công Tôn thị 公孙氏. Theo chế độ của triều Chu, quốc quân nói chung do đích trưởng tử kế vị, trước khi lên ngôi xưng là thái tử 太子, những người con khác xưng là công tử 公子, con của công tử xưng là công tôn 公孙. Đời sau của họ không ít người lấy Công Tôn 公孙 làm họ. Công , chỉ vương công quý tộc, tôn , phiếm chỉ đời sau. Cho nên, ý nghĩa của công tôn là hậu duệ của vương công quý tộc. Họ Công Tôn 公孙xuất hiện sớm nhất là vào thời thượng cổ, như Hoàng Đế 黄帝 vốn họ (tính) Công Tôn 公孙, sau đổi sang họ (tính) Cơ .

          Công Tôn là phức tính hiện nay ít gặp, nhân khẩu cũng không nhiều.

Danh nhân các đời

          Thời Xuân Thu, nước Tấn có Công Tôn Chử Cữu 公孙杵臼. Thời Chiến Quốc, nước Vệ có Công Tôn Ưởng 公孙鞅 (tức Thương Ưởng 商鞅), nước Tề có Công Tôn Tuất 公孙戌, Công Tôn Sửu 公孙丑, nước Triệu có tư biện gia nổi tiếng Công Tôn Long 公孙龙, nước Nguỵ có học giả Công Tôn Đoạn 公孙段. Thời Hán có Thừa tướng Công Tôn Hoằng 公孙弘, kị tướng Công Tôn Ngao 公孙敖. Thời Đường có Hữu vũ vệ tướng quân Công Tôn Vũ Đạt 公孙武达.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 07/6/2021

Nguyên tác Trung văn

CÔNG TÔN TÍNH UYÊN NGUYÊN

公孙姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post