Dịch thuật: Phạm Lãi (tiếp theo và hết kì 3) (Hổ chi uy)

 

PHẠM LÃI

(tiếp theo và hết kì 3)

          Câu Tiễn nghe qua rất do dự, thế là liền đi hỏi Văn Chủng. Văn Chủng bảo rằng:

          - Người mà thần phái sang Ngô đưa tin về nói rằng, Bá Bỉ và Ngũ Tử Tư tranh đấu nhau đến nỗi cả vương cung gà chó không yên. Ngũ Tử Tư chủ trương tiêu diệt nước Việt, nói rằng chúng ta là “tâm phúc chi hoạn” của nước Ngô.

          Phạm Lãi tiếp đó nói rằng:

          - Nếu chúng ta xuất binh giúp Ngô, thế thì Ngũ Tử Tư nhất định sẽ bị thất sủng triệt để. Với tính cách của Ngũ Tử Tư chắc chắn là chịu không nỗi, nếu không tự sát thì cũng lui về ở ẩn. Nước Ngô một khi mất Ngũ Tử Tư, giống như mất đi một trụ cột, trong phút chốc sẽ sụp đổ.

          Câu Tiễn nghe qua vô cùng vui mừng, liền phái quân đội nước Việt tấn công nước Tề. Như vậy liên quân Ngô Việt không phí sức đã đánh bại quân Tề, lại còn bắt được một số vương công đại thần của nước Tề. Ngô Vương Phù Sai rất vui mừng, nhưng Ngũ Tử Tư lại lạnh như nước, nói rằng:

          - Có gì đáng để vui mừng? Đại vương phải tiêu diệt nước Việt, nếu không chỉ trong vòng 3 năm nước Ngô sẽ bị nước Việt tiêu diệt.

          Bá Bỉ bên cạnh mắng rằng:

          - Ông ba lần bốn lượt ngăn cản đại vương tấn công nước Tề, cho thấy ông và nước Tề có mối quan hệ to lớn. Mấy lần khuyên đại vương đánh nước Việt chẳng qua chỉ là muốn cùng đại vương chia nước để trị mà thôi.

          Phù Sai sau khi nghe qua, liền tin những lời của Bá Bỉ. Một lần nọ, Bá Bỉ dâng kế cho Phù Sai, nói rằng:

          - Đại vương thăm dò thử, để Ngũ Tử Tư  đi sứ nước Tề xem ông ta có biểu hiện gì không.

          Sau đó chẳng bao lâu, quả nhiên Phù Sai tìm lí do mệnh cho Ngũ Tử Tư đi sứ nước Tề. Ngũ Tử Tư biết rõ Ngô Vương Phù Sai là hôn quân, mình tại nước Ngô sẽ không có kết cục tốt. Nhưng, người nhà của mình vô tội, thế là bèn nhân cơ hội này cũng đưa người nhà của mình sang nước Tề. Ngũ Tử Tư sau khi hoàn thành sứ mệnh của Phù Sai, liền một mình trở về nước Ngô.

          Nghe nói một mình Ngũ Tử Tư về lại nước Ngô, Phù Sai cả giận, phái sứ giả đưa đến Ngũ Tử Tư một thanh bảo kiếm, bức Ngũ Tử Tư tự sát. Trước khi chết, Ngũ Tư Tư nói với sứ giả rằng:

          - Sau khi tôi chết, ông nhất định phải nói với Ngô Vương, móc đôi mắt tôi ra đem treo trên cổng thành, tôi nhất định phải đích thân nhìn thấy quân đội nước Việt đến tấn công.

          Ngô Vương Phù Sai sau khi nghe sứ giả chuyển lời, càng cả giận, sai người đem thi thể Ngũ Tử Tư liệng xuống sông. Sau khi Ngũ Tử Tư chết, Phù sai đem quyền lực của ngũ Tử Tư chuyền giao cho Bá Bỉ, lệnh cho Bá Bỉ dốc toàn lực phò tá mình.

          Lúc này, Việt Vương Câu Tiễn nói với Phạm Lãi:

          - Hiện chúng ta có thể đánh nước Ngô không?

          Phạm Lãi đáp:

          - Đại Vương kiên nhẫn thêm một chút nữa, vẫn chưa đến lúc.

          Câu Tiễn không kiên nhẫn nói:

          - Thần dân nước Việt đã mấy lần xin ta xuất quân đánh nước Ngô, nếu không xuất binh thì hổ thẹn với thần dân.

          Phạm Lãi nói rằng:

          - Thần dân nước Việt chẳng qua chỉ hi vọng ngài đánh bại nước Ngô, nếu ngài tuỳ tiện xuất binh, e rằng sẽ bị nước Ngô đánh bại, đến lúc đó lại càng hổ thẹn với thần dân.

          Năm 482 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai đích thân thống lĩnh đại quân thảo phạt nước Tề, quân Tề bị đánh tan tác. Ngô Vương Phù Sai tại nước Triệu triệu tập chư hầu mở đại hội. Nhiều nước lớn đều sợ Ngô Vương Phù Sai nên tấp nập đến cùng lập minh ước với nước Ngô, nhất trí tán đồng Ngô Vương Phù Sai làm bá chủ của họ.

          Lúc bấy giờ, ở lại để giữ nước Ngô chỉ có thái tử Hữu cùng một số binh lính già yếu tàn tật.  Câu Tiễn cho rằng thời cơ đã đến, thế là nói với Phạm Lãi:

          - Hiện tại đã đến lúc phát binh rồi.

          Phạm Lãi vui mừng nói:

          - Đại vương, có thể được rồi đó.

          Câu Tiễn sau khi nghe qua, liền phái đại quân đánh nước Ngô. Số quân già yếu tàn tật ở lại giữ nước Ngô lũ lượt bỏ giáp tháo chạy, thái tử Hữu chết trong đám loạn tiễn của quân Việt.

          Phù Sai nghe được tin, vội thống lĩnh đại quân trở về. Trải qua đường dài bạt thiệp, mười phần binh sĩ đều mệt mỏi, Ngô Vương Phù Sai phái Bá Bỉ khất hoà với nước Việt.

          Việt Vương Câu Tiễn há chịu đáp ứng, Phạm Lãi liền khuyên rằng:

          - Quân Ngô hiện tại vẫn còn thực lực, với lực lượng của chúng ta vẫn không thể trong một thời gian ngắn tiêu diệt được họ, giảng hoà cùng với họ có lợi cho chúng ta.

          Việt Vương đồng ý điều kiện giảng hoà của Bá Bỉ, đưa đại quân về lại nước Việt. Về sau, Ngô Vương Phù Sai mấy lần đem quân thảo phạt nước Tề, quốc lực dần suy yếu. Còn nước Việt do trải qua nhiều năm chỉnh đốn, quốc lực ngày càng mạnh lên.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 17/6/2021

Nguyên tác

PHẠM LÃI

范蠡

Trong quyển

HỔ CHI UY

虎之威

Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文

Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post