Dịch thuật: Bồi hồi hề lộ bàng (48) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

BỒI HỒI HỀ LỘ BÀNG (48)

徘徊兮路傍

Bồi hồi ở bên đường

Lí Lăng 李陵 đời Hán trong Dữ Tô Vũ 与苏武  ở bài thứ 3 viết rằng:

Huề thủ thướng hà lương

Du tử mộ hà chi?

Bồi hồi hề lộ trắc

Lượng lượng bất đắc từ

...........

携手上河梁

游子暮何之

徘徊蹊路侧

悢悢不得辞

...........

(Dắt tay nhau bước lên cầu

Đêm nay du tử đi về đâu?

Bồi hồi nơi lối đi bên đường

Đau buồn không nỡ từ biệt)

................

https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E6%A2%81%E6%90%BA%E6%89%8B

          Trong bộ Văn tuyển 文选 do Tiêu Thống 萧统 nhà Lương thời Nam triều biên soạn, ở quyển 29 có thu lục 3 bài Lí Thiếu Khanh dữ Tô Vũ 李少卿与苏武 và 4 bài Tô Tử Khanh thi 苏子卿诗, tác giả là Lí Lăng 李陵 và Tô Vũ 苏武đời Hán. Đây là đoạn đầu ở bài thứ 3 của Lí Lăng.

          Câu 48 “Bồi hồi hề lộ bàng” 徘徊兮路傍 này, theo ý riêng điển xuất từ câu “Bồi hồi hề lộ trắc徘徊蹊路侧của Lí Lăng.

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 18/6/2021    

Previous Post Next Post