Dịch thuật: Những biệt xưng của tiết Đoan ngọ

 

NHỮNG BIỆT XƯNG CỦA TIẾT ĐOAN NGỌ 

          Chữ “đoan” trong “Đoan ngọ” 端午 nghĩa gốc là “chính” ; “ngọ” là “trung” . “Đoan ngọ” 端午 (Đoan ngũ ) là “trung chính” 中正. Vào ngày này giờ Ngọ ở vị trí chính của “chính trung”. Theo thống kê, danh xưng về tiết Đoan ngọ trong cách nói về lễ tiết truyền thống của Trung Quốc là nhiều nhất, đến hơn 20 danh xưng. Như:

          - Đoan dương tiết 端阳节

          - Trùng ngọ tiết 重午节

          - Long chu tiết 龙舟节

          - Chính dương tiết 正阳节

          - Đoan ngũ tiết 端五节

          - Trùng ngũ tiết 重五节

          - Đương ngũ tấn 当五汛

          - Thiên trung tiết 天中节

          - Hạ tiết 夏节

          - Thượng nhật 上日

- Ngũ Nguyệt tiết 五月节

          - Xương Bồ tiết 昌蒲节

          - Thiên y tiết 天医节

          - Thảo dược tiết 草药节

          - Dục lan tiết 浴兰节

          - Đoá Ngũ tiết 躲五节

          - Khuất Nguyên nhật 屈原日

          - Nữ nhi tiết 女儿节

          - Ngọ nhật tiết 午日节

          - Địa lạp tiết 地腊节

          - Thi nhân tiết 诗人节

          - Long nhật tiết 龙日节

          - Tông tử tiết 粽子节

          - Ngũ hoàng tiết 五黄节

          - Giải tông tiết 解粽节

          - Đoan lễ tiết 端礼节

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 15/6/2021

Nguồn

https://baike.baidu.com/item/%E7%AB%AF%E5%8D%88%E4%B9%A0%E4%BF%97

Previous Post Next Post