Dịch thuật: Lộ bàng nhất vọng bái ương ương (49)

LỘ BÀNG NHẤT VỌNG BÁI ƯƠNG ƯƠNG (49)

路傍一望旆央央

Bên đường nhìn trông theo cờ xí rực rỡ. 

          Bái : Dải tua có hình dáng như đuôi chim én buông ở phần đuôi cờ. Cũng được dùng để chỉ cờ xí nói chung.

          Ương ương 央央: tươi sáng rực rõ.

          Bài Lục nguyệt 六月 phần Tiểu nhã 小雅trong Kinh Thi là bài thơ thuật lại việc Doãn Cát Phủ 尹吉甫 thời Chu Tuyên Vương 周宣王chinh phạt rợ Hiểm Duẫn 玁狁. Thông qua quá trình miêu tả cuộc chiến này, khen tặng tài văn thao võ lược của chủ soái Doãn Cát Phủ, có công lao to lớn. Toàn bài có 6 chương, mỗi chương 8 câu. Chương 4 như sau :

Hiểm Duẫn phỉ nhự

Chỉnh cư Tiêu Hộ

Xâm Hạo cập Phương

Chí vu Kinh dương

Chí văn điểu chương

Bạch bái ương ương

Nguyên nhung thập thặng

Dĩ tiên khải hành

玁狁匪茹

整居焦穫

侵鎬及方

至于涇陽

織文鳥章

白旆央央

元戎十乘

以先啟行

(Rợ Hiểm Duẫn không lượng sức mình

Tiến đến chiếm cứ Tiêu Hộ

Xâm nhập đất Hạo đất Phương

Chẳng bao lâu sẽ đến phía bắc sông Kinh

Quân ta, cờ xí có hình chim phụng tung bay

Dải cờ đuôi én sáng tươi rực rỡ

Mười cỗ chiến xa to lớn

Đi đầu dũng mãnh mở đường)

          (Thi kinh 詩經: Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã. 2004)

          Theo ý riêng, với câu 49 này, tác giả Đặng Trần Côn đã liên tưởng đến câu “Bạch bái ương ương” trong Kinh Thi.

Câu 49 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngùi(44)

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 19/6/2021

Previous Post Next Post