Dịch thuật: Thê noa hề biệt khuyết (13) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THÊ NOA HỀ BIỆT KHUYẾT (13)

妻孥兮别袂

Vợ con theo chia tay 

          Thê noa 妻孥(đọc đúng là “thê nô”): Vợ và con. Trong  Thi – Tiểu nhã – Thường đệ  - 小雅 - 常棣 chương 8 có câu:

Nghi nhĩ thất cô

Lạc nhĩ thê nô

宜爾室家

樂爾妻孥

(Cả nhà hoà hợp

Vợ con vui vẻ)

          (Thi kinh 詩經: Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã, 2004)

          Câu 13 này điển cũng xuất từ bài Binh xa hành 兵车行 của Đỗ Phủ 杜甫:

Xa lân lân, mã tiêu tiêu

Hành nhân cung tiễn các tại yêu

Gia nương thê tử tẩu tương tống

Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều

..........

车辚辚, 马萧萧

行人弓箭各在腰

耶娘妻子走相送

尘埃不见咸阳桥

...........

(Tiếng bánh xe lăn kêu lên, tiếng ngựa hí vang lên

Binh sĩ xuất chinh ai cũng cung tên đeo bên lưng

Cha mẹ vợ con chạy theo đưa tiễn

Bụi bốc lên chẳng thấy được cầu Hàm Dương)

http://www.hydcd.com/guwen/gw0166.htm

          Chữ ở câu 13 trong Khang Hi tự điển 康熙字典 ghi là là:

          - Đường vận 唐韻 phiên thiết là 乃都 (nãi đô)

          - Tập vận 集韻, Vận hội 韻會, Chính vận 正韻phiên thiết là 農都 (nông đô), đều có âm là ().

          - Hán Việt tự điển của Thiều Chửu phiên âm là “nô”.

- Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan cũng phiên âm là “nô”.

          Chữ trong Khang Hi tự điển 康熙字典, ngoài âm đọc là “mệ” với nghĩa tay áo còn có âm đọc là “quyết” (phiên thiết là古穴cổ huyệt) cũng với nghĩa là tay áo.

- Hán Việt tự điển của Thiều Chửu có âm là “mệ”, quen đọc là “duệ”.

          - Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan cũng phiên âm là “mệ”.

          Theo ý riêng, chữ ở câu này đúng ra phiên âm là “quyết” để vần với câu 11 ở trên (Hành nhân trọng pháp khinh li biệt). Ở đây tôi giữ nguyên cách phiên trong bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển và bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là “thê noa”   “biệt khuyết”.

Câu 13 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa (14) 

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 28/5/2021

Previous Post Next Post