Dịch thuật: Ngoài Vạn lí trường thành ra, Trung Quốc còn tồn tại những trường thành nào

 

NGOÀI VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH RA

TRUNG QUỐC CÒN TỒN TẠI NHỮNG TRƯỜNG THÀNH NÀO 

          Vạn lĩ trường thành 万里长城 phía đông khởi đầu từ Sơn Hải Quan 山海关, phía tây đến Gia Dục Quan 嘉峪关, toàn bộ chiều dài hơn 13.000 cây số, là tượng trưng cho văn hoá tinh thần của dân tộc Trung Hoa. Thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có trường thành rồi, sau khi Tần thống nhất lục quốc, đã đem các trường thành đã có nối liền lại thành một tuyến để chống cự lại sự xâm nhập của dân tộc thiểu số phương bắc, và trải qua triều Hán triều Minh nhiều lần trùng tu. Thế thì, ngoài Vạn lí trường thành ra, còn tồn tại những trường thành nào khác?

          Bộ phận Vạn lí trường thành phía đông khởi đầu từ Sơn Hải Quan, phía tây đến Gia Dụ Quan, được xem là chủ tuyến của trường thành, là hạt nhân của văn hoá Trường thành. Ngoài đó ra, ở những địa phương khác còn bảo lưu một số đoạn trường thành nhỏ cổ xưa, chủ yếu có:

          - Mục Lăng Tề trường thành 穆陵齐长城, vị trí tại hai bên Mục Lăng Quan 穆陵关 40 cây số phía bắc thành huyện Nghi Thuỷ 沂水 tỉnh Sơn Đông 山东, thuộc di chỉ Chiến Quốc Tề trường thành 战国齐长城, dài khoảng 45 cây số.

          - Hoa Âm Nguỵ trường thành 华阴魏长城, vị trí dưới chân Hoa Sơn 华山huyện Hoa Âm 华阴 tỉnh Thiểm Tây 陕西, trường thành kéo dài về hướng bắc, xuyên qua Hàn thành 韩城chạy thẳng đến bên Hoàng hà 黄河, dài khoảng 150 cây số.

          - Thiêu Oa Doanh Tử Yên trường thành 烧锅营子燕长城, vị trí tại thôn Trương Gia Loan 张家湾huyện Kiến Bình 建平tỉnh Liêu Ninh 辽宁, là di chỉ trường thành được xây dựng vào thời Yên, dài khoảng 7 cây số.

          Ngoài ra còn có:

- Vi Trường cổ trường thành 围场古长城, tại phụ cận thôn Đại Doãn Thượng 岱尹上huyện Vi Trường 围场tỉnh Hà Bắc 河北, là đoạn Yên trường thành được hoàng đế Càn Long 乾隆năm thứ 17 khi săn bắn phát hiện, dài khoảng 200 cây số.

          - Ninh Hạ Hồi tộc tự trị khu Chiến Quốc Tần trường thành 宁夏回族自治区战国秦长区, trong khu vực huyện Tây Cát 西吉 khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ 宁夏, tại huyện Trấn Nguyên 镇原Cam Túc 甘肃có một bộ phận.

          - Lâm Thao Tần trường thành 临洮秦长城, tại huyện Lâm Thao 临洮phía bắc Cam Túc 甘肃, là khởi điểm của trường thành phía tây sau khi Tần thồng nhất lục quốc, chạy theo hướng nam bắc, cao khoảng 1m, toàn bộ là kết cấu hoàng thổ.

          - Sơ Lặc hà Hán trường thành 疏勒河汉长城, tại bờ nam Sơ Lặc hà 疏勒河phia tây bắc Cam Túc 甘肃, là di chỉ từ thời Hán còn bảo lưu được tốt nhất đến nay, toàn bộ chiều dài khoảng 150 cây số.

          Những trường thành này đa phần được xây dựng vào thời Chiến Quốc hoặc thời Tần Hán, nhân vì sự diệt vong của quốc gia hoặc sự biến đổi của tuyến chính mà dần bị luân lạc. Tuy trải qua gió sương của năm tháng , những đoạn trường thành vẫn đứng vững, cùng với Vạn lí trường thành trở thành tượng trưng của dân tộc Trung Hoa.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 13/5/2021 

Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post