Dịch thuật: Cung tiễn hề tại yêu (12) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

CUNG TIỄN HỀ TẠI YÊU (12)

弓箭兮在腰

Cung tên đeo bên lưng

          Điển xuất từ hai câu đầu bài Binh xa hành 兵车行 của Đỗ Phủ 杜甫:

Xa lân lân, mã tiêu tiêu

Hành nhân cung tiễn các tại yêu

Gia nương thê tử tẩu tương tống

Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều

..........

车辚辚, 马萧萧

行人弓箭各在腰

耶娘妻子走相送

尘埃不见咸阳桥

.............

(Tiếng bánh xe lăn kêu lên, tiếng ngựa hí vang lên

Binh sĩ xuất chinh ai cũng cung tên đeo bên lưng

Cha mẹ vợ con chạy theo đưa tiễn

Bụi bốc lên chẳng thấy được cầu Hàm Dương)

http://www.hydcd.com/guwen/gw0166.htm

Câu 12 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn (13)

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 27/5/2021

Previous Post Next Post