Dịch thuật: Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử (Thành ngữ)

 

BẤT NHẬP HỔ HUYỆT, YÊN ĐẮC HỔ TỬ

不入虎穴, 焉得虎子

KHÔNG VÀO HANG HÙM, LÀM SAO BẮT ĐƯỢC CỌP CON 

Giải thích: Ví không đích thân trải gian khổ, thì không thể có được thành công. Cũng chỉ không từ thực tiễn để hoạt động, thì cũng khó mà có được tri thức chân chính.

Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Ban Siêu truyện 后汉书 - 班超传.

          Ban Siêu 班超 là danh tướng thời Đông Hán. Năm 73, Ban Siêu thống lĩnh 36 người đi sứ nước Thiện Thiện 鄯善 (tức nay là phía tây bắc La Bố Náo Nhĩ 罗布淖尔 khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ 新疆维吾尔). Lúc ban đầu, quốc vương nước Thiện Thiện đối với ông vô cùng kính trọng, chẳng bao lâu, đột nhiên biến đổi thái độ trở nên lạnh nhạt. Nguyên do là, trong quá trình đàm phán, Hung Nô cho sứ giả đến, khiêu khích mối quan hệ giữa nước Thiện Thiện với triều Hán, nhân đó, quốc vương do dự bất quyết đối với việc kiến lập bang giao. Thế là, Ban Siêu triệu tập bộ hạ lại, nói rằng:

          - Hiện tại Hung Nô tiến hành phá hoại, gây rối, thái độ của quốc vương nước Thiện Thiện đối với chúng ta có thay đổi. Nếu ông ta bắt chúng ta giao cho Hung Nô, chúng ta không những không hoàn thành sứ mệnh, mà e rằng chết không có đất chôn thân.

          Mọi người biểu thị nhất trí:

          - Sự tình đã nguy hiểm đến nước này, mọi việc đều nghe theo sự chỉ huy của tướng quân.

          Ban Siêu nói rằng:

          - Không vào hang hùm, làm sao bắt được cọp con (bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử 不入虎穴, 焉得虎子). Hiện tại chỉ có cách thừa lúc đêm tối tấn công dinh luỹ của sứ giả Hung Nô, tiêu diệt bọn họ, mới có thể hoàn thành sứ mệnh của chúng ta một cách tốt đẹp.

          Đêm đó, Ban Siêu dẫn 36 tráng sĩ, tiến vào doanh trại sứ giả Hung Nô. Trải qua một trận chiến kịch liệt đã tiêu diệt toàn bộ hơn 100 người Hung Nô.

          Ngày hôm sau, Ban Siêu hội kiến quốc vương nước Thiện Thiện, nói rõ sự tình đã qua, vạch trần âm mưu của sứ giả Hung Nô. Quốc vương nước Thiện Thiện thấy Ban Siêu lợi hại như thế, hữu dũng hữu mưu, trong lòng ông vừa kính phục vừa sợ, lập tức biểu thị ý nguyện hữu hảo vĩnh cửu với triều Hán. Thế là, Ban Siêu khải hoàng trở về.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 31/5/2021

Nguyên tác Trung văn

BẤT NHẬP HỔ HUYỆT, YÊN ĐẮC HỔ TỬ

不入虎穴, 焉得虎子

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004             

Previous Post Next Post