Dịch thuật: Đạo ngưu (Tiếu lâm quảng kí)

 

盗牛

    有盗牛被枷者, 亲友问曰: 汝犯何罪至此?盗牛者曰: 偶在街上走过, 见地下有条草绳, 以为没用, 误拾而归, 故连此祸.遇者曰: 误拾草绳, 有何罪犯?盗牛者曰: 因绳上还有一物.人问: 何物?对曰: 是一只小小耕牛.”

                   (笑林广记 - 殊禀部)

ĐẠO NGƯU

          Hữu đạo ngưu bị già giả, thân hữu vấn viết: “Nhữ phạm hà tội chí thử?” Đạo ngưu giả viết: “Ngẫu tại nhai thượng tẩu quá, kiến địa hạ hữu điều thảo thằng, dĩ vi một dụng, ngộ thập nhi quy, cố liên thử hoạ.” Ngộ giả viết: “Ngộ thập thảo thằng, hữu hà tội phạm?” Đạo ngưu giả viết: “Nhân thằng thượng hoàn hữu nhất vật.” Nhân vấn: “Hà vật?” Đối viết: “Thị nhất chích tiểu tiểu canh ngưu.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Thù bẩm bộ)

TRỘM TRÂU

          Có một người trộm trâu bị bắt, bạn bè hỏi rằng: “Ông phạm tội gì mà đến mức như thế?” Anh chàng trộm trâu nói rằng: “Tôi ngẫu nhiên đi trên đường, nhìn thấy dưới đất có sợi dây, tưởng là đồ bỏ đi nên lỡ nhặt mang về nhà, cho nên mới gặp phải hoạ.” Người khác hỏi rằng: “Lỡ nhặt sợi dây thì phạm tội gì?” Anh chàng trộm trâu nói rằng: “Bởi vì trên sợi dây còn có một vật.” Lại hỏi: “Là vật gì?’ Anh ta đáp rằng: “Là một con trâu cày nhỏ.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Đạo ngưu  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 05/5/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post