Dịch thuật: Nguồn gốc họ Bành (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ BÀNH 

Về nguồn gốc họ (tính) Bành chủ yếu có 2 thuyết:

1- Con cháu đời sau của Chúc Dung 祝融 lấy nước làm họ (thị).

          Tương truyền Lục Chung 陆终 là đời sau của Chúc Dung thời cổ, sinh được 6 người con, người con thứ 3 là Bành Tổ 彭祖, Đế Nghiêu 帝尧phong Bành Tổ ở đất Bành (nay là thành phố Từ Châu 徐州 tỉnh Giang Tô 江苏), là nước Đại Bành Thị 大彭氏. Nước Đại Bành Thị sau khi bị triều Thương diệt, con cháu đã lấy nước làm họ, chính là họ Bành. Bành Tổ nguyên tính Tiên , danh Khanh . Theo truyền thuyết, ông lúc trẻ từng nấu một bát canh thịt gà rừng dâng lên Thượng Đế, Thượng Đế ăn vào cảm thấy ngon, nên rất vui mừng, bèn ban cho ông được trường thọ. Ông trải qua hai triều đại Hạ và Thương, sống đến hơn 800 tuổi, cho nên người ta gọi ông là Bành Tổ. Đời sau của Chúc Dung có 8 họ: Kỉ , Đổng , Bành , Ngốc , Vân , Châm , Tào , Thiên . Bành là một họ trong số đó.

2- Sau đời Hán, các dân tộc thiểu số khác gia nhập.

Họ Bành ước chiếm 0,46% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 39. Các tỉnh Hồ Nam 湖南, Tứ Xuyên 四川, Hồ Bắc 湖北, nhiều người mang họ Bành.

Danh nhân các đời

          Bành Việt 彭越, chư hầu vương đầu đời Hán, từng trước sau lập được nhiều kì công trong cuộc chiến Hán Cao Tổ Lưu Bang 刘邦thu Nguỵ, định Lương, diệt Sở. Về sau được phong làm Lương Vương 梁王, ông cùng với Hàn Tín 韩信, Anh Bố 英布 đương thời được xưng là “Tam vương” 三王. Bành Oanh Ngọc 彭莹玉, là bộ tướng của lãnh tụ Hồng cân quân cuối đời Nguyên là  Từ Thọ Huy 徐寿辉. Bành Thiệu Thăng 彭绍升, học giả đời Thanh, từng dùng tinh thần thiền học giải thích sách Nho, mong muốn điều hoà tư tưởng hai nhà Nho Phật, trứ tác có Nhị Lâm Cư Tập 二林居集. Bành Tôn Di 彭孙贻, thi hoạ gia đời Thanh. Hiện đại có Bành Đức Hoài 彭德怀, cách mạng gia, quân sự gia của giai cấp vô sản, Nguyên soái của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 29/4/2021

Nguyên tác Trung văn

BÀNH TÍNH UYÊN NGUYÊN

彭姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post