Dịch thuật: Lai lịch tên Lâm Tắc Từ

 

LAI LỊCH TÊN LÂM TẮC TỪ

          Lâm Tắc Từ 林则徐 là anh hùng dân tộc kiệt xuất trong lịch sử cận đại Trung Quốc, cũng là một trong những quan viên có kiến thức trác việt vào cuối triều Thanh.

          Lâm Tắc Từ林则徐 người Hầu Quan 侯官 Phúc Kiến 福建 (nay là Phúc Châu 福州), sinh năm 1785. Lai lịch tên của ông, liên quan đến một câu chuyện thú vị.

          Phụ thân Lâm Tắc Từ Lâm Tân Nhật 林宾日 là vị thầy giáo tư thục đa tài và chính trực. Trước lúc Lâm Tắc từ sinh ra, ông đã có mấy người con gái, vì thế vô cùng mong muốn mình sẽ có được một người con trai.

          Ngày 30 tháng 8 năm 1785, Lâm Tân Nhật cuối cùng cũng có được một người con trai như mong muốn, lúc bấy giờ ông đã 37 tuổi. Lúc con sinh ra, vừa đúng lúc quan Tuần phủ Phúc Kiến là Từ Tự Tăng 徐嗣曾 tuần tra phương nam trở về ghé qua nhà ông. Lâm Tân Nhật thường ngày đã rất kính phục Từ Tự Tăng, cho rằng ông ấy là một vị quan tài năng có nhiều thành tích, mà còn là một vị quan thanh liêm. Nay lúc con ra đời gặp được sự kiện này, ông cho rằng đó là điềm cát tường nên vô cùng vui mừng, thế là đặt tên cho con là “Tắc Từ” 则徐, tự là “Nguyên Phủ” 元抚, để tỏ ý kỉ niệm và cầu chúc.

          Chữ “tắc” trong “Tắc Từ” 则徐 có ý là noi theo, “Tắc Từ” 则徐 chính là hi vọng người con sau này trưởng thành giống như Từ Tự Tăng sẽ là một vị quan thanh chính liêm khiết, làm việc cho dân, trở thành một vị quan tốt có chính tích. Chữ “nguyên” trong “Nguyên Phủ” 元抚 có nghĩa là bắt đầu, “phủ” là chỉ Tuần phủ Từ Tự Tăng, “Nguyên Phủ” 元抚 ý là người con sẽ khởi đầu từ Từ Tuần phủ. Danh và tự này đã gởi gắm sự kì vọng vô hạn của Lâm Tân Nhật đối với con.

          Chính vì như thế, Lâm Tân Nhật rất coi trọng việc giáo dục và bồi dưỡng cho con. Lúc nhỏ, Lâm Tân Nhật dạy con biết chữ đọc sách làm văn. Đợi con lớn lên, hai cha con lại cùng nhau động viên, cùng chuyên tâm khổ độc.

          Lâm Tắc Từ đã không phụ sự giáo dục và lòng kì vọng của phụ thân, cuối cùng đã bước lên con đường sĩ hoạn ra sức cho đất nước. Lâm Tắc Từ một đời lo cho nước cho dân, làm việc siêng năng, thanh chính liêm khiết, nhất là trong phong trào cấm thuốc phiện, ông không sợ cường địch, bảo vệ khí tiết dân tộc, được người đời kính ngưỡng, trở thành một vị quan ái quốc để lại tiếng thơm thiên cổ trong lịch sử cận đại Trung Quốc.

                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 09/4/2021

Nguồn

TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ

中国人名的故事

Tác giả:  Trương Tráng Niên  张壮年

               Trương Dĩnh Chấn  张颖震

Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005

Previous Post Next Post