Dịch thuật: Âu Dương Tuân xuống ngựa xem bia

 

ÂU DƯƠNG TUÂN XUỐNG NGỰA XEM BIA 

          Âu Dương Tuân 欧阳询 là thư pháp gia nổi tiếng thời Đường, thủ pháp khải thư của ông nghiêm cẩn, nét bút cao hiểm có lực, người khác không thể nào so với ông, ông được người thời Đường khen là “khải thư đệ nhất” 楷书第一. Thư pháp của ông trở thành đối tượng mà người học thư pháp đời sau bắt chước theo.

          Đầu triều Đường, có một thư pháp gia tên là Âu Dương Tuân 欧阳询. Chữ của ông viết thành riêng một thể, mọi người gọi là “Âu thể” 欧体.

          Có một lần, Âu Dương Tuân và người con là Âu Dương Thông 欧阳通cùng đi thăm một người bạn, trên đường đi ngang qua một ngôi mộ cổ, trước mộ dựng một tấm bia đá lớn, nét chữ trên bia rất mạnh mẽ có sức, khiến Âu Dương Tuân lập tức xuống ngựa nhìn kĩ. Nguyên là văn bia này là do thư pháp gia Sách Tĩnh 索靖 đời Tấn viết. Âu Dương Tuân vừa đọc văn bia, vừa vạch nét trong lòng bàn tay, học theo cách viết này, một lúc lâu mới rời đi một cách lưu luyến.

          Nhưng vừa đi chẳng bao xa, Âu Dương Tuân đột nhiên nói với con:

          - Này con, con đi trước đi! Cha muốn quay lại xem văn bia, bởi vì có cách viết của mấy chữ cha quên mất.

          Âu Dương Thông không vui nói:

          - Để sau này đến xem. Nếu không, thì con thay cha đi, đem mấy chữ đó miêu hoạ lại cho cha, được không?

          Âu Dương Tuân nghiêm túc nói với con:

          - Không được! Tính tình của cha con biết rồi đó, không nhớ kĩ mấy chữ đó, ngay cả cơm cha cũng không ăn được. Con không thể đi thay được cha đâu. Con đi chỉ có thể miêu hoạ hình thể của chữ, chứ không miêu hoạ được thần thái của chữ.

          Nói xong, Âu Dương Tuân vội xoay người đi. Ông đến đứng trước bia, xem đi xem lại, học đi học lại. Đứng mỏi rồi ngồi xuống, tiếp tục học. Đến xế chiều, ông tìm một chỗ gần đó để trú, ở liền ba ngày, mãi cho đến lúc học thành mới trở về nhà.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 08/4/2021

Nguyên tác Trung văn

ÂU DƯƠNG TUÂN HÁ MÃ QUAN BI

欧阳询下马观碑

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 5)

中国历史故事

Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐

Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015

Previous Post Next Post