Dịch thuật: Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao (2168) ("Truyện Kiều")

 

VAI NĂM TẤC RỘNG, THÂN MƯỜI THƯỚC CAO (2168)

          Trong các thư tịch cổ, khi nói đến vóc dáng chiều cao của con người, ta thường gặp những số đo mà nếu đem so với hiện tại sẽ thấy rất con người rất cao. Như trong Sử kí 史记 khi miêu tả Khổng Tử 孔子 đã viết rằng:

          Thân trường cửu xích lục thốn, nhân giai dĩ trường nhân nhi dị chi.

          身长九尺六寸, 人皆以长人而异之

          (Khổng Tử thân cao 9 thước 6 tấc, ai cũng cho là cao lớn và lấy làm kì lạ)

- Trong Tam quốc chí 三国志 khi miêu tả Khổng Minh 孔明đã viết rằng:

          Thân cao bát xích, mỗi tự tỉ vu Quản Trọng, Nhạc Nghị.

          身高八尺, 每自比于管仲乐毅

          (Thân cao 8 thước, thường tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị)

- Và trong Mạnh Tử - Cáo Tử hạ 孟子 - 告子下 có ghi:

          Văn Vương thập xích, Thang cửu xích.

          文王十尺, 汤九尺

          (Chu Văn Vương thân cao 10 thước, Thương Thang thân cao 9 thước)

          Học giả Vương Sung 王充 thời Đông Hán đối với vấn đề chiều cao của con người, nói rằng:

          Thí do nhân hình nhất trượng, chính hình dã, cố danh nam tử vi trượng phu ..... bất mãn trượng giả, thất kì chính dã.

          譬犹人形一丈, 正形也, 故名南子为丈夫..... 不满丈者, 失其正也.

          (Như nói cao 1 trượng, được xem là bình thường, cho nên gọi đàn ông là “trượng phu”.....  nếu như người cao chưa đến 1 trượng, thì được xem không là bình thường)

          Chiều cao của người được ghi trong các thư tịch cổ sở dĩ chúng ta thấy rất cao chủ yếu là bởi thước tấc thời đó xích độ rất nhỏ.  

          Cốt xích 骨尺 (thước bằng xương) đời Thương phát hiện tại Ân Khư 殷墟, 1 xích (thước) chỉ có 15cm, chưa bằng một nửa của xích hiên đại.

          Đồng xích 铜尺  (thước bằng đồng) đời Chu phát hiện trong ngôi mộ cổ ở thôn Kim Lạc Dương 洛阳 tại Hà Nam 河南, 1 xích (thước) chỉ có 17cm.

          Từ thời Thương Chu cho đến thời Minh Thanh, xích độ không ngừng biến hoá, về cơ bản có xu thế ngày càng lớn. Chu Văn Vương cao 10 thước (thập xích) tức chỉ cao có 1m7, như vậy lúc bấy giờ được xem là có chiều cao bình thường.

(Theo http://m.fx361.com/news/2018/0409/3366688.html)

Râu hùm, hàm én, mày ngài

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao

(“Truyện Kiều” 2167 – 2168)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Đế Vương thế kỉ: Văn Vương thân tràng thập xích.

          帝王世紀: 文王身長十尺

          (Sách Đế Vương thế kỉ: Vua Văn Vương mình dài mười thước)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

Xét: Theo ý riêng, Nguyễn Du miêu tả Từ Hải “Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” chỉ là sử dụng thủ pháp ước lệ tượng trưng chứ không phải thực chỉ.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 31/01/2021

 

Previous Post Next Post