Dịch thuật: Ai là phụ thân của Doanh Chính

 

AI LÀ PHỤ THÂN CỦA DOANH CHÍNH

          Phụ thân của Tần Thuỷ Hoàng Doanh Chính 秦始皇嬴政là ai? Đây luôn là một bí ẩn.

          Thời Tần Chiêu Tương Vương 秦昭襄王, Hiếu Văn Vương 好文王làm An Quốc Quân 安国君, là thái tử. An Quốc Quân có nàng ái cơ, lập làm chính phu nhân, hiệu là Hoa Dương Phu Nhân 华阳夫人. Hoa Dương Phu Nhân có được quyền lập tự, nhưng mãi không có con. Mẫu thân của Tử Sở 子楚 là Hạ Cơ 夏姬, Hạ Cơ lại không yêu Tử Sở. Lã Bất Vi 吕不韦 thấy Tử Sở đang bị làm con tin ở nước Triệu là món hàng có thể kinh doanh, liền một mặt đem cô gái phú hào nước Triệu mà mình đã cưới qua nhường cho Tử Sở hiếu sắc, một mặt tặng cho Tử Sở 500 lượng vàng, bảo ông ta quảng kết tân khách tài sĩ. Lã Bất Vi tự mình đem 500 lượng vàng du thuyết nước Tần, cầu kiến người chị của Hoa Dương Phu Nhân, đem hết số lượng kì trân dị bảo tặng cho Hoa Dương Phu Nhân. Kết quả, sau khi An Quốc Quân kế vị làm quốc quân, Hoa Dương Phu Nhân khuyên An Quốc Quân trong số hơn 20 hoàng tử, lập Tử Sở làm thái tử. An Quốc Quân tức vị đó là Hiếu Văn Vương, Hiếu Văn Vương qua đời, Tử Sở tức vị.

          Tử Sở 子楚 sau khi cưới Triệu Cơ 赵姬, Triệu Cơ sinh được một người con, đặt tên là Doanh Chính 嬴政, đó chính là Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇. Trên danh nghĩa, Doanh Chính là cháu của An Quốc Quân tức Hiếu Văn Vương, con của Tử Sở, nhưng trên thực tế, sau khi Triệu Cơ mang thai, Lã Bất Vi đã đem Triệu Cơ nhường cho Tử Sở , Tử Sở cho rằng, người con mà Triệu Cơ mang trong người là con của mình, huống hồ vị thái tử này phải 12 tháng mới được sinh ra. Sau khi Doanh Chính xuất sinh, Tử Sở bèn lập Triệu Cơ làm phu nhân. Đó chính là bí ẩn về thân thế của Doanh Chính.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 30/01/2021

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post