Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tôn (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ TÔN 

Về nguồn gốc họ (tính) Tôn chủ yếu có 6 thuyết:

1- Xuất phát từ tính Mị . Tôn Thúc Ngao 孙叔敖 (tính Mị danh Ngải ) lúc nhậm chức Lệnh doãn nước Sở, nhân vì có công giáo hoá dân chúng, khai phát thuỷ lợi, nên rất được người nước Sở ủng hộ, con cháu của ông bèn lấy tên tự của ông làm họ (thị). Tôn Thúc Ngao là thuỷ tổ họ (tính) Tôn .

2- Xuất phát từ tính Cơ , là con cháu đời sau của Khang Thúc 康叔 quốc quân nước Vệ.

3- Xuất phát từ tính Quy .

4- Xuất phát từ tính Tử .

5- Xuất phát từ các họ khác đổi sang họ (tính) Tôn .

6- Từ các tộc khác đổi họ.

Họ Tôn là họ lớn đứng thứ 12, ước chiếm 1,54% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước. Các tỉnh Sơn Đông 山东, Hà Nam 河南, An Huy 安徽, Hắc Long Giang 黑龙江, Hà Bắc 河北, Cát Lâm 吉林 phân bố tương đối nhiều.

Danh nhân các đời

          Trong lịch sử Trung Quốc, họ (tính) Tôn nhân vì danh nhân quân sự các đời tương đối nhiều, nên được tiếng là “binh gia chi tính” 兵家之姓. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có Tôn Vũ 孙武, biên soạn bộ Tôn Tử binh pháp 孙子兵法; quân sự gia Tôn Tẫn 孙膑. Thời Tam Quốc, nước Nguỵ có kinh tế gia, huấn hỗ gia nổi tiếng Tôn Viêm 孙炎. Còn có Tôn Kiên 孙坚, Tôn Sách 孙策, Tôn Quyền 孙权, ba cha con lãnh binh kiến lập nước Ngô. Thời Đường có danh y Tôn Tư mạo 孙思邈. Thời Bắc Tống có học giả trứ danh Tôn Phục 孙复. Hiện đại có Dân chủ cách mạng gia vĩ đại Tôn Trung Sơn 孙中山.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 04/12/2020

Nguyên tác Trung văn

TÔN TÍNH UYÊN NGUYÊN

孙姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post