Dịch thuật: Li miêu hoán thái tử (kì 3 - hết)

 

LI MIÊU HOÁN THÁI TỬ

(kì 3 – hết) 

          Trần Lâm một lần nữa cám ơn, nghiêng mình ngồi né một bên, thấy gương mặt nương nương già đi rất nhiều, hai mắt lại mù, ông không ngăn được rơi nước mắt.

          Bấy giờ nương nương mới hỏi:

          - Trần Lâm, năm nọ ai gia sinh, trong lúc bị ngất có người đem li miêu đánh tráo thái tử, việc đó là do ai làm, khanh có biết không?

          Trần Lâm đáp:

          - Từ đêm Trung Thu năm đó, tiên hoàng hạ chỉ, ai sinh thái tử sẽ được lập làm chính cung. Lưu Phi Lưu nương nương sau khi về lại Kim Hoa cung 金華宮, liền cùng với tổng quản đô đường Quách Hoè âm mưu định kế, do Quách Hoè sai người tìm được bà mụ Vưu thị 尤氏, bí mật bàn bạc, đợi lúc nương nương sinh, đem li miêu loại bỏ hết lông, máu chảy đầm địa, nhận không ra là yêu vật gì, rồi nhân lúc bấn loạn, tráo lấy thái tử, sai cung nhân Khấu Châu 寇珠 dùng một chiếc hộp lớn, lấy tã bọc thái tử lại đặt vào bên trong, mang đến Kim Hoa cung, đè chết rồi vất dưới Kim Thuỷ kiều 金水橋.

          Nương nương nghe đến đó, cất tiếng khóc:

          - Hoàng nhi gặp phải  tay ác độc, thiên lí ở đâu?

          Trần Lâm vội khuyên:

          - Xin nương nương chớ đau lòng. Thái tử phúc lớn không hề bị hại.

          Nương nương lập tức truy vấn:

          - Những lời này là làm sao?

          Trần Lâm lại đáp;

          - Lại nói về Khấu Châu, tay bưng chiếc hộp, đang khóc bên Kim Thuỷ kiều, bấy giờ đúng lúc nô tài đi ngang qua, Khấu Châu bèn kể cho nô tài nghe hết âm mưu của Lưu Phi và Quách Hoè, đồng thời nói rằng thái tử bị đè nhưng chưa chết, bảo nô tài tìm cách cứu thái tử. Nhân lúc này nô tài đi đến Nam Thanh cung 南清宮 mừng thọ Bát thiên tuế, liền đem thái tử đặt vào trong hộp, giả nói là quả phẩm mừng thọ, ra khỏi cấm môn, đi thẳng đến cung của Bát thiên tuế, nói rõ sự việc với Bát thiên tuế, như vậy, thái tử tạm thời gởi tại Nam Thanh cung để Bát thiên tuế nuôi dưỡng.

          Bao Công bên cạnh không ngăn được liền hỏi:

          - Đương kim thánh thượng tức tam thế tử của Bát Thiên tuế, được tiên hoàng truyền chỉ thừa tự, tam thế tử đó có phải là ...

          Trần lâm tiếp lời:

          - Thánh thượng chính là thái tử mà nương nương sinh ra, nương nương đúng là đương kim thái hậu. Còn thái tử mà Lưu Phi sinh ra, chưa đầy 6 tuổi đã mắc bệnh yểu vong. Vì thế, tiên hoàng mới đem thái tử của thái hậu đưa vào chỗ khuyết của đông cung.

          Bao Công lại hỏi:

          - Thế cung nhân họ Khấu hiện nay ở đâu?

          Trần Lâm than rằng:

          - Chỉ nhân vì lúc bệ hà 7 tuổi thừa tự tiên hoàng, đi chơi khắp nơi trong cung, ngang qua lãnh cung, bước vào xem, thấy thái hậu hình dung tiều tuỵ, trong lòng bất nhẫn, bất giác nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt. Sự việc đó làm cho Lưu thái hậu nghi kị, liền dùng nghiêm hình tra khảo Khấu Châu. Nhưng cung nhân Khấu Châu im lặng không nói, xem cái chết như đi về, cuối cùng đâm đầu vào cột mà chết.

          Bao Công tiếp tục hỏi:

          - Thế thì, Tần tổng quản sao lại bị lửa mà  qua đời?

          Nhắc đến Tần Phụng, Trần Lâm nước mắt tuôn rơi, nói rằng:

          - Trước khi tiên hoàng giá băng, Lưu nương nương nhiều lần dâng sàm ngôn, Vạn tuế mới đem Lí nương nương xử tử; chưa đầy nửa tháng, lãnh cung phát hoả, Tần Phụng mới bị lửa mà qua đời. Hậu cung phòng bị rất nghiêm ngặt, không được dùng lửa, ngọn lửa hôm đó quả là kì quái, đến nay vẫn còn là truyền thuyết, nhưng mọi người đều nghi đó là kế của Quách Hoè trảm thảo trừ căn. Đáng tiếc Tần Phụng và Khấu cung nhân hai vị trung thần đều đã mất mạng.

          Thái hậu nghe qua sự tình Trần Lâm nói như tỉnh mộng, nghĩ đến 20 năm chìm trong oan ức, chịu bao nỗi giày vò, bất giác càng thương tâm. Trần Lâm, Bao Công đôi ba lần khuyên nhủ, thái hậu dần bớt khóc, hỏi rằng:

          - Trước mắt làm thế nào cho hoàng nhi biết rõ nội tình, để mẫu tử trùng phùng?

          Bao Công trầm tư một lát, rồi hướng đến thái hậu tâu rằng:

          - Thần cho rằng việc này có thể nhờ Trần công công mật tấu với Bát thiên tuế. Thánh thượng tại Nam Thanh cung từ nhỏ đến lúc trưởng thành, tình nghĩa đặc biệt sâu đậm với Bát thiên tuế. Để Bát thiên tuế diện tấu với Vạn tuế, sau đó mà tuỳ cơ mà hành sự, sau đó đưa đến gặp thái hậu, như vậy sẽ không có sơ sót.

          Trần Lâm nói rằng:

          - Thần chịu hậu ân của Bát thiên tuế, thường được triệu kiến để hỏi sự việc, trong ba ngày có thể diện tấu Bát thiên tuế; chỉ có điều là Quách Hoè được Lưu hậu sủng ái, hỏi tội ông ta dễ bị nguy hiểm.

          Bao Công đáp rằng:

          - Việc đó không khó, đợi thánh thượng và thái hậu sau khi gặp nhau, xin Vạn tuế xuống một đạo thánh chỉ, nêu mấy tội ác của Quách Hoè, sau đó cho Quách Hoè và công công cùng đến Khai Phong phủ tuyên đọc. Đến lúc đó, thần sẽ tiếp nhận qua thánh chỉ, bắt Quách Hoè, không sợ ông ta không khai thực. Lúc bấy giờ đem những lời khai đó cẩn trình Vạn tuế ngự lãm, Lưu nương nương thuộc tội nào, không cần nói cũng tự rõ. Thánh thượng anh minh, nhất định sẽ phán xử thích hợp.

          Trần Lâm nghe qua diệu kế, nét mặt rạng rỡ, cười nói rằng:

          - Vạn tuế chí hiếu, nghe tin thái hậu ở nơi đây nhất định sẽ đích thân đến Khai Phong phủ nghinh đón thái hậu về cung, thời gian ngọc châu ngọc bích được trở về chỉ đợi vài ngày nữa.

          Thái hậu từ từ nói rằng:

          - Lời của các khanh cực phải, chỉ là phải cẩn thận, không thể vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự. Mong các khanh một trong một ngoài hợp sức nhau cùng tiến. Ai gia ở đây đợi chờ tin tốt.

          Bao Công, Trần Lâm tạ ơn cúc cung lui ra. Quả nhiên chưa đến ba ngày, một mặt mẫu tử trùng phùng, một mặt bắt được gian tặc. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Kì án li miêu hoán thái tử mà trước giờ chưa nghe, rốt cuộc cũng nước chảy đá lộ ra, chân tướng đã rõ ràng.

                                                                               (hết)

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                Quy Nhơn 03/12/2020

Nguyên tác Trung văn

LI MIÊU HOÁN THÁI TỬ

狸貓換太子

Trong quyển

TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI KÌ ÁN ĐẠI QUAN

中國古代奇案大觀

Tác giả: Mao Dật Phong 毛逸峰

Ngọc Thụ đồ thư công ti ấn hành, tái bản 1998

Previous Post Next Post