Dịch thuật: Vạn nhân chi địch (Thành ngữ)

 

VẠN NHÂN CHI ĐỊCH

万人之敌

ĐỊCH LẠI MUÔN NGƯỜI 

Giải thích: Võ nghệ cao cường có thể địch lại muôn người

Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Hạng Vũ bản kỉ 史记 - 项羽本纪.

          Mấy đời nhà Hạng Vũ 项羽 đều là danh tướng nước Sở, nhân đất phong ở Hạng Thành 项城, nhân đó mà lấy họ Hạng . Hạng Vũ lúc trẻ học chữ, nhưng không tiến bộ, đổi sang học kiếm thuật, cũng chẳng có thành tựu. Thúc phụ là Hạng Lương 项梁 trách rằng:

          - Con học gì cũng học không tốt, thật là chẳng ra sao.

          Hạng Vũ khí khái nói rằng:

          - Biết chữ chẳng qua viết được họ tên mà thôi, kiếm thuật chỉ có thể đối phó một người, cả hai đều không có ý nghĩa gì. Con muốn học đó là học cách có thể địch lại muôn người (vạn nhân chi địch 万人之敌).

          Hạng Lương nghe qua rất kinh ngạc, thế là dạy binh pháp cho Hạng Vũ. Đối với việc học binh pháp, Hạng Vũ vô cùng thích thú, nhưng cũng chỉ học chung chung, chứ không đi sâu vào chi tiết. Có một lần, Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 xuất tuần đến Cối Kê 会稽, đi qua sông Tiền Đường 钱塘, Hạng Vũ và Hạng Lương tại bên cạnh nhìn xem. Hạng Vũ thấy xa giá của Tần Thuỷ Hoàng rầm rầm rộ rộ, uy nghiêm thịnh đại, ông ngầm chỉ Tần Thuỷ Hoàng nói rằng:

          - Người này con có thể thay thế được.

          Hạng Lương hoảng hốt liền bịt miệng Hạng Vũ. Từ đó, Hạng Lương cho rằng Hạng Vũ sau này có thể hoàn thành đại sự. Chú cháu ngầm nuôi dưỡng lực lực để báo mối thù nhà Tần giết hại tổ tiên của mình.

          Chẳng bao lâu, Trần Thắng 陈胜 khởi nghĩa phản Tần tại Đại Trạch Hương 大泽乡, Hạng Vũ theo Hạng Lương tại Cối Kê cử binh hưởng ứng. Tuy lực lượng mỏng, nhưng Hạng Vũ dũng mãnh thiện chiến, chỉ trong ba năm đã trở thành thống soái của các lộ chư hầu. Đương thời Hạng Vũ uy phục chư hầu, chia cắt thiên hạ, phân phong Hầu Vương, mọi chính sự đều do một mình Hạng Vũ xuất lệnh. Hạng Vũ tự xưng Tây Sở Bá Vương 西楚霸王, cuối cùng thành tựu được nghiệp bá vương.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                      Quy Nhơn 15/11/2020

Nguyên tác Trung văn

VẠN NHÂN CHI ĐỊCH

万人之敌

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post