Dịch thuật: Bốn dây như khóc như than (1853) ("Truyện Kiều")

 

BỐN DÂY NHƯ KHÓC NHƯ THAN (1853)

          Trong bài Tì bà hành 琵琶行 của Bạch cư Dị 白居易 thời Đường, khi  miêu tả tiếng đàn tì bà của kĩ nữ, có câu:

Huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ

Tự tố bình sinh bất đắc chí

弦弦掩抑声声思

似诉平生不得志

(Từng dây từng dây nức nở, từng tiếng từng tiếng nghe bi thương

Dường như kể hết nỗi bất đắc chí trong cuộc đời)

Thê thê bất tự hướng tiền thanh

Mãn toạ trùng văn giai yểm khấp

凄凄不似向前声

满座重闻皆掩泣

(Tiếng đàn lúc này thê thiết hơn, không giống như lúc nãy

Khiến người chung quanh nghe lại đều che mặt khóc) 

Bốn dây như khóc như than

Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng

(“Truyện Kiều” 1853 – 1854)

Như khóc như than: Hết sức sầu thảm.  

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Bạch cư Dị tỳ bà hành: Đàn tỳ bà giả huyền huyền yểm ức thanh thanh tư, tự tố bình sinh bất bình sự, mãn toà văn chi giai yểm khấp.

          白居易琵琶行: 彈琵琶者絃絃掩抑聲聲思似訴平生不平事滿座聞之皆掩泣

          (Ông Bạch cư Dị nói người gảy đàn tỳ bà, dây dây đè nén tiếng tiếng nhớ thương, như oán lúc bình sinh không đắc chí, mãn toạ ai nghe cũng che mặt khóc)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Theo ý riêng, khi viết hai câu 1853 và 1854, có lẽ Nguyễn Du đã liên tưởng đến tiếng đàn của kĩ nữ trong bài Tì bà hành.

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 11/10/2020

Previous Post Next Post