Dịch thuật: "Ban Cơ" trong câu chuyện "Ban Cơ đoàn phiến" là ai

 

“BAN CƠ” TRONG CÂU CHUYỆN “BAN CƠ ĐOÀN PHIẾN” LÀ AI 

          Điển xuất từ Hán thư – Ngoại thích truyện 汉书 - 外戚传.

          Thời Tây Hán, có một cô gái họ Ban , dung mạo xinh đẹp, đa tài đa nghệ, giỏi làm thơ làm văn. Khi Hán Thành Đế Lưu Ngao 汉成帝刘骜  lên ngôi, cô được tuyển vào cung, hoàng đế rất sủng ái, phong làm Tiệp dư 婕予 (nữ quan danh trong cung). Về sau, Hán Thành Đế sủng ái mĩ nhân Triệu Phi Yến 赵飞燕, Ban tiệp dư bị lãnh đạm, ngay cả Hứa hoàng hậu cũng bị thất sủng. Để củng cố địa vị chuyên sủng của mình, Triệu Phi Yến dâng sàm ngôn trước mặt hoàng đế, vu cáo Hứa hoàng hậu và Ban tiệp dư ngầm dùng vu thuật ở hậu cung, trù ếm hoàng đế. Hoàng đế đại nộ, phế Hứa hoàng hậu. Ban tiệp dư đôi ba lần biện minh mình vô tội, nên hoàng đế không xử phạt. Ban tiệp dư nghĩ đến Triệu Phi Yến ngông nghênh càn rỡ, ngày tháng dài nhất định sẽ gặp phải sự ám hại của bà ta, sợ ngay cả tính mạng mình cũng không giữ được. Thế là Ban tiệp dư thỉnh cầu được đến cung Trường Tín 长信 hầu hạ thái hậu, rời khỏi hoàng đế.

          Sau khi Ban tiệp dư đến cung Trường Tín, hồi tưởng những ngày phồn hoa náo nhiệt bên cạnh hoàng đế, đối với cảnh thê lương tịch mịch trước mắt, trong lòng bất bình. Ban tiệp dư đã viết ra bài Oán ca hành 怨歌行, bày tỏ nỗi oán hận trong lòng. Trong thơ viết rằng:

Tân chế Tề hoàn tố

Tiên khiết như sương tuyết

Tài thành hợp hoan phiến

Đoàn viên tự minh nguyệt

Xuất nhập quân hoài tụ

Động dao vi phong phát

Thường khủng thu tiết chí

Lương phong đoạt viêm nhiệt

Khí quyên khiếp tứ trung

Tư tình trung đạo tuyệt

新制齐纨素

鲜洁如霜雪

裁成合欢扇

团圆似明月

出入君怀袖

动摇微风发

常恐秋节至

良风夺炎热

弃捐箧笥中

思情中道绝

(Lụa tốt đất Tề vừa mới cắt ra

Trắng như sương như tuyết

 Làm thành chiếc quạt hợp hoan

Tròn tròn như trăng sáng

Quạt ra vào bên cạnh chàng

Khi quạt lên gió mát đến

Chỉ sợ khi mùa thu đến

Gió mát thay cái nóng mùa hè

Quạt sẽ bị cất trong rương

Tư tình ngày trước cũng nửa đường đứt đoạn)

          Người đời sau dùng điển cố “Ban Cơ đoàn phiến” để hình dung bị thất sủng, gặp phải cảnh ngộ lãnh đạm; cũng dùng để biểu hiện sự lạnh lẽo cô tịch, tình cảm thê lương ai oán. Cũng có thể dùng “đoàn phiến” 团扇 hoặc “Ban nữ phiến” 班女扇 để chỉ vầng trăng sáng.

Chú của người dịch

Bài Oán ca hành 怨歌行 có tư liệu khác với trong nguyên tác:

Tân liệt Tề hoàn tố

Hạo khiết như sương tuyết

Tài tác hợp hoan phiến

Đoàn đoàn tự minh nguyệt

Xuất nhập quân hoài tụ

Động dao vi phong phát

Thường khủng thu tiết chí

Lương tiên đoạt viêm nhiệt

Khí quyên khiếp tứ trung

Ân tình trung đạo tuyệt

齐纨素

洁如霜雪

合欢扇

似明月

出入君怀袖

动摇微风发

常恐秋节至

夺炎热

弃捐箧笥中

情中道绝

https://baike.baidu.com/item/%E6%80%A8%E6%AD%8C%E8%A1%8C/16997

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 05/10/2020

Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post