Dịch thuật: Mao Toại tự tiến (tiếp theo)

 

MAO TOẠI TỰ TIẾN

(tiếp theo)

          Mao Toại án kiếm bước đến trước mặt Sở Vương, nói rằng:

          - Ngài sở dĩ dám quát mắng tôi, chẳng qua là cho rằng nước Sở của ngài binh nhiều người đông, hiện tôi chỉ cách ngài có mười mấy bước, giơ tay có thể đâm chết ngài, lúc này, ngài không thể ỷ vào người đông thế mạnh của nước Sở, sinh mệnh của ngài hiện đã trong tay tôi. Chủ nhân của tôi trước mặt, tại sao ngài lại khiển trách tôi như thế? Tôi nghe nói, căn cứ địa lúc ban đầu của ông Thang chỉ có 70 dặm, nhưng cuối cùng lại có thể có được thiên hạ. Căn cứ địa lúc ban đầu của Chu Văn Vương 周文王 chỉ khoảng trăm dặm, nhưng cuối cùng lại khiến chư hầu thần phục. Ông Thang và Chu Văn Vương sở dĩ hưng khởi, lẽ nào lại ỷ vào thế mạnh người đông? Thực tại do bởi họ giỏi nắm được hình thế mà ra sức phấn đấu, phát dương uy lực của họ. Hiện tại đất đai của Sở rộng đến 5 ngàn dặm, binh sĩ vũ trang có thể tác chiến có đến cả trăm vạn, đó chính là cái gốc mà ngài có thể dựa vào đó để xưng bá tranh vương. Nước Sở của ngài lớn mạnh như thế, thiên hạ chư hầu không ai có thể sánh lại với ngài. Bạch Khởi 白起 của nước Tần, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, nhưng y chỉ mang mấy vạn quân  đến Sở đánh nhau với ngài. Lần đầu công hạ đấy Yên đất Dĩnh của ngài (đô thành nước Sở thời Chiến Quốc, nay tại phía tây nam huyện Nghi Thành 宜城Hồ Bắc 湖北). Lần thứ hai lại thiêu đốt Di Lăng 夷陵 của ngài (mộ của tiên vương nước Sở, nay tại phía đông huyện Nghi Xương 宜昌 Hồ Bắc 湖北). Lần thứ ba, làm nhục tổ tông của ngài. Đó là mối thâm cừu đại hận mà nước Sở trăm đời không thể rửa. Nước Triệu còn cảm thấy sỉ nhục cho nước Sở, thế mà ngài lại không biết xấu hổ. Hợp tung kháng Tần là vì nước Sở của ngài, hoàn toàn không vì nước Triệu chúng tôi. Chủ nhân của tôi đang ở trước mặt ngài, ngài dám trách mắng tôi, rốt cuộc là vì cái gì?

          Nghe xong, thái độ của Sở Vương lập tức thay đổi, rất cung kính nói rằng:

          - Được! được! ông nói không sai chút nào, ta sẽ dốc sức cả nước tương trợ.

          Mao Toại nói rằng:

          - Hiệp ước hợp tung thật có thể định được không?

          Sở vương nói:

          - Định được.

          Thế là Mao Toại nói với thị tùng tả hữu của Sở Vương:

          - Mau đi lấy huyết của gà, chó và ngựa lại đây.

          Huyết đưa đến, Mao Toại hai tay bưng mâm đồng đựng huyết, quỳ dâng lên Sở Vương, nói rằng:

          - Đại vương là minh chủ, đầu tiên chấm huyết mà xác định hợp tung, thứ hai mới đến lượt chủ nhân của tôi, lượt thứ ba là tôi.

          Thế là Mao Toại trên điện của Sở Vương đã định được hiệp ước hợp tung. Lễ thành, sau đó Mao Toại tay trái bưng mâm đồng, tay phải vẫy gọi 19 người, nói với họ rằng:

          - Các ông tại đây lần lượt chấm huyết đi! Các ông theo đến chẳng có ích gì, chỉ là hạng người mà thường nói là “nhân nhân thành sự” 因人成事 (1).

          Bình Nguyên Quân sau khi định hiệp ước hợp tung với Sở Vương, về lại nước Triệu, nói với mọi người rằng:

          - Ta không dám quan sát nhân tài nữa. Ta quan sát nhân tài nhiều đến 5000, nói ít một chút cũng cả mấy trăm, tự cho là không nhìn sai người. Nhưng, lần này ta đối với Mao tiên sinh lại sai mất. Mao tiên sinh khi vừa đến Sở đã thúc giục khiến hiệp ước hợp tung có được thành công, làm cho danh tiếng của nước Triệu càng được quý trọng hơn cả bảo khí cực quý. Mao tiên sinh với ba tấc lưỡi,  chỉ dùng mấy câu mà đã thuyết phục được Sở Vương, hơn cả uy lực của trăm vạn quân. Ta từ nay về sau, không dám quan sát và chọn lừa nhân tài trong thiên hạ nữa.

          Thế là, Bình Nguyên Quân đối đãi Mao Toại vào hàng thượng khách.

          Khi tài năng của một người chưa được người khác phát hiện, trong tình huống thích đáng, phải giống như Mao Toại hiên ngang mà xuất hiện không sợ người ta chê cười. Cho nên, lấy câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” 毛遂自荐 để ví những người dũng cảm, tự mình tiến cử lấy mình dám gánh vác nhiệm vụ quan trọng.   (hết)

Chú của nguyên tác

1- Nhân nhân thành sự因人成事: Dựa vào người khác công sức làm việc của người khác mà ngồi hưởng thành quả. Thành ngữ này chính là xuất từ câu chuyện này.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 26/9/2020

Nguyên tác Trung văn

MAO TOẠI TỰ TIẾN

毛遂自荐

 Trong quyển

SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ

史记故事精粹

Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生, Hoán Quyên 浣涓

Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001

Previous Post Next Post