Dịch thuật: Tiến sĩ đệ (Tiếu lâm quảng kí)


进士第
    一介弟横行于乡, 怨家骂曰: 兄登黄甲, 与汝何干, 而豪横若此?答曰: 你不见匾额上面写著进士第 ()’ ?”
                                (笑林广记 - 古艳部)

TIẾN SĨ ĐỆ
          Nhất giới đệ hoành hành vu hương, oán gia mạ viết: “Huynh đăng Hoàng giáp, dữ nhữ hà can, nhi hào hoành nhược thử?” Đáp viết: “Nễ bất kiến biển ngạch thượng diện tả trước ‘Tiến sĩ đệ (đệ)’ ma?”
                                                             (Tiếu lâm quảng kí – Cổ diễm bộ)

TIẾN SĨ ĐỆ
          Em trai của một Tiến sĩ hoành hành bá đạo trong làng, những người oán hận y mắng y rằng:
          - Anh mày đậu Tiến sĩ, có liên quan gì với mày đâu mà mày cường bạo  hoành hành như thế?  
          Y đáp rằng:
          - Các ông không thấy trên tấm biển có đề ‘Tiến sĩ đệ (đệ)’ (1) sao?

Chú của người dịch:
1- Chữ (đệ) trong ‘Tiến sĩ đệ’ 进士第 đồng âm với chữ (đệ) là em trai.

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tiến sĩ đệ  Cổ diễm bộ

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 05/8/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post