Dịch thuật: Đất bằng nổi sóng đùng đùng (1405) ("Truyện Kiều")


ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG ĐÙNG ĐÙNG (1405)
          Trong Trúc chi từ 竹枝词 bài thứ 7, Lưu Vũ Tích 刘禹锡 viết rằng:
Cù Đường tào tào thập nhị than
Thử trung đạo lộ cổ vi nan
Trường hận nhân tâm bất như thuỷ
Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan
瞿塘嘈嘈十二滩
此中道路古为难
长恨人心不如水
等闲平地起波澜
(Giòng nước ở kẽm Cù Đường rầm rầm tuôn chảy qua 12 ghềnh thác
Đường đi ở đây xưa nay rất gian nan
Lòng người luôn oán hận so không lại giòng nước ở đây
Chẳng có duyên cớ gì đất bằng cũng tuôn dậy sóng)
            Tô Thức 苏轼 trong Tư quy nhị thủ 思归二首 cũng có viết:
Nhi ngôn thế tình ác
Bình địa phong ba khởi
儿言世情恶
平地风波起
(Con nói rằng tình đời hiểm ác
Như đất bằng bổng dưng dậy sóng)
          Thành ngữ “bình địa phong ba” 平地风波 hoặc “phong ba bình địa” 风波平地, “bình địa ba lan” 平地波澜, “bình địa ba đào” 平地波涛 (đất bằng dậy sóng) ví sự việc đột nhiên phát sinh hoặc biến động lớn mà không thể ngờ tới.

Đất bằng nổi sóng đùng đùng
Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra
(“Truyện Kiều” 1405 - 1406)
Đất bằng nổi sóng: Dịch thành ngữ Hán Bình địa ba đào, tức là đang yên ổn bỗng sinh ra việc dữ dội nguy hiểm.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 05/8/2020
Previous Post Next Post