Dịch thuật: Bán bộ "Luận ngữ" (Thành ngữ)

BÁN BỘ LUẬN NGỮ
半部论语
NỬA BỘ LUẬN NGỮ

Giải thích: Thời cổ, bộ Luận ngữ 论语rất được tôn sùng, người ta cho rằng, nắm được một nửa bộ Luận ngữ thì có thể trị lí thiên hạ. Thành ngữ này cường điệu tính trọng yếu của việc học tập trứ tác kinh điển. 
Xuất xứ: Tống . La Đại Kinh 罗大经: Hạc Lâm Ngọc Lộ 鹤林玉露.

         Chính trị gia nổi tiếng Triệu Phổ 赵普 thời Bắc Tống lúc trẻ tòng quân, đọc sách không nhiều. Sau khi xuất nhậm Tể tướng, lúc xử lí công vụ thường nhân vì văn hoá thấp mà cảm thấy lực bất tùng tâm. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận 赵匡胤 biết rõ cái gốc của Triệu Phổ nên khuyên ông đọc sách. Thế là, Triệu Phổ mỗi khi lên triều xong về lại phủ liền đóng cửa đọc sách. Chẳng bao lâu học vấn của ông đã có sự tiến triển, có tác dụng tích cực đối với việc an định thiên hạ thời kì đầu triều Tống.
          Sau khi Tống Thái Tổ qua đời, em trai là Triệu Khuông Nghĩa 赵匡义 kế vị, sử xưng là Tống Thái Tông. Triệu Phổ vẫn đảm nhậm chức Tể tướng. Có người nói với Tống Thái Tông rằng Triệu Phổ bất học vô thuật, sách mà ông ta đọc chỉ là một bộ kinh điển Luận ngữ của Nho gia mà thôi, làm Tể tướng rất không thoả đáng. Thái Tông không cho là như thế, nói rằng:
          - Triệu Phổ đọc sách không nhiều, điều đó ta vốn biết. Nhưng nói ông ta chỉ đọc một bộ “Luận ngữ” 论语, ta không tin.
          Một lần nọ, Tống Thái Tông nói chuyện cùng Triệu Phổ, Thái Tông hỏi rằng:
          - Có người nói khanh chỉ đọc mỗi một bộ “Luận ngữ”, điều đó có đúng không?
          Triệu Phổ thành thực đáp rằng:
          - Những gì mà bình sinh thần biết, quả thực là không ngoài bộ “Luận ngữ”. Trước đây thần dùng nửa bộ “Luận ngữ” để giúp Thái Tổ bình định thiên hạ, hiện thần dùng nửa bộ “Luận ngữ” để giúp bệ hạ làm cho thiên hạ được thái bình.
          Về sau Triệu Phổ tuổi cao sức yếu, từ chức Tể tướng. Chẳng bao lâu Triệu Phổ bệnh và qua đời. Gia đình mở rương sách của ông, bên trong quả thực chỉ có một bộ Luận ngữ.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 31/8/2020

Nguyên tác Trung văn
BÁN BỘ LUẬN NGỮ
半部论语
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post