Dịch thuật: Kiệu hoàng đế thừa toạ


KIỆU HOÀNG ĐẾ THỪA TOẠ

          “Kiên dư” 肩舆 mà hoàng đế đời Thanh ngồi tục xưng là “kiệu tử” 轿子, tống cộng có 4 loại, tức lễ dư 礼舆, bộ dư 步舆, khinh bộ dư 轻步舆 và tiện dư 便舆.
          Lễ dư礼舆: là loại kiệu có đẳng cấp cao nhất. Mỗi khi hoàng đế đến Thái Hoà điện 太和殿 cử hành đại điển, đến Thiên đàn 天坛, Thái miếu 太庙tế tự đều ngồi lễ kiệu. Loại kiệu này dùng Nam mộc 楠木 (gỗ cây Nam) chế thành, có dạng hình chữ nhật, cao khoảng 2.1m, dài khoảng 1.8m. Bên trong kiệu đặt “kim long bảo toạ” 金龙宝座, kiệu 16 người khiêng. Mỗi khi hoàng đế ngồi lễ kiệu tham gia hoạt động, đội ngũ nghi trượng có hơn 1500 người.
          Bộ dư步舆: là loại kiệu chuyên dụng khi hoàng đế tuần hạnh trong hoàng thành, 16 người khiêng. Khi hoàng đế ngồi bộ dư, đội ngũ nghi trượng có khoảng 200 người đi theo.
          Khinh bộ dư 轻步舆:  là loại kiệu chuyên dụng khi hoàng đế tuần thị các
nơi ở ngoại thành hoặc lúc đi săn bắn, 16 người khiêng. Khi Hoàng đế ngồi khinh bộ dư, đội ngũ nghi trượng khoảng 300 người đi theo.
          Tiện dư 便舆: ngoài bộ dư, khinh bộ dư ra, tiện dư cũng là loại kiệu khi hoàng đế tuần hạnh, tuần thị dùng. Tiện dư phân thành “noãn dư” 暖舆 và “lương dư” 凉舆, gồm 8 người hoặc 4 người khiêng. Bình thường lúc hoàng đế hoạt động trong hoàng cung nhìn chung ngồi tiện dư.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 10/5/2020

Nguồn
TỬ CẤM THÀNH HOÀNG ĐẾ THỪA TOẠ ĐÍCH KIỆU TỬ
紫禁城皇帝乘座的轿子
Trong quyển
ĐỒ GIẢI CỐ CUNG
图解故宫
Tác giả: Định Giới 定界
Bắc Kinh: Bắc Kinh xuất bản xã, 2018
Previous Post Next Post