Dịch thuật: Long Bá câu ngao (Thần thoại cố sự)


LONG BÁ CÂU NGAO

          Bàn Cổ 盘古 sau khi khai thiên lập địa vì quá mệt mà chết, 5 ngón chân trên một bàn chân của ông đã biến thành 5 ngọn núi tiên. Lúc đầu, 5 ngọn núi tiên này liền với đất liền. Nhưng khi Cung Công 共公 húc đổ núi Bất Chu 不周, trên đất liền phát sinh trận động đất lớn, núi tiên cũng bị rời khỏi đất liền, cả ngày trôi lênh đênh trên biển. Thiên đế bèn sai 5 con đại ngao lần lượt đội 5 ngọn núi, 5 ngọn núi mới yên định lại.
          Do bởi đại ngao đội núi tiên, nên không thể tuỳ tiện hoạt động, cũng không thể đi tìm thức ăn. Lúc đầu, thần tiên trên núi tiên còn theo giờ cho chúng thức ăn, lâu dần thần tiên cũng lười, quên cho chúng ăn. Ngày nọ, một người khổng lồ tên là Long Bá 龙伯 đến buông câu nơi biển đông. Trong phút chốc đã câu được 3 con ngao, thế là 3 ngọn núi tiên Bồng Lai 蓬莱, Phương Trượng 方丈, Doanh Châu 瀛州 liền trôi ra biển lớn. Thiên đế giận dữ, phạt con cháu đời sau của Long Bá dần nhỏ lại, đồng thời đày họ đến Bắc minh 北冥 - một nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nhưng sau nhiều năm, con cháu đời sau của Long Bá vẫn rất cao. Khoa Phủ 夸父 đuổi theo mặt trời chính là con cháu đời sau của Long Bá.

                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 03/4/2020

Nguyên tác Trung văn
LONG BÁ ĐIẾU NGAO
龙伯钓鳌
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post