Dịch thuật: Tuỳ Dượng Đế vong quốc

TUỲ DƯỢNG ĐẾ VONG QUỐC

          Tháng 7 năm 604, hoàng đế khai quốc  triều Tuỳ Dương Kiên 杨坚 qua đời, Dương Quảng 杨广 là thái tử liền theo lễ chế lên ngôi tại cung Nhân Thọ 仁寿. Đó chính là Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝trong lịch sử. Mùng 1 tháng Giêng niên hiệu Đại Nghiệp 大业 nguyên niên (năm 605), Tuỳ Dượng Đế ban bố thánh chỉ, đại xá thiên hạ, đồng thời cải niên hiệu là Đại Nghiệp.
          Lúc Tuỳ Dượng Đế mới lên ngôi, giả vờ đề xướng tiết kiệm, răn dạy việc xây dựng Đông kinh 东京:
Vô lệnh điêu tường tuấn vũ phục khởi vu đương kim
Dục sử ti cung phỉ thực tương di vu hậu thế
无令雕墙峻宇复起于当今
欲使卑宫菲食将贻于后世
(Không lệnh cho việc xây tường hoa, nhà lớn khôi phục lại ngày nay
Mà muốn cung thất giản đơn, ăn uống đạm bạc sẽ lưu lại cho đời sau)
Nhưng một khi đã khởi công thì lại xa xỉ cùng cực.
          Đương thời quy định, nam nhân 22 tuổi trở thành tráng đinh, để xây dựng Đông kinh, mỗi tháng điều động 200 tráng đinh, hơn nữa đem số người của mấy vạn nhà trong thành Lạc Châu 洛州 và những phú thương của các châu trong thiên hạ đều dời đến đó cư trú. Ngoài kho Hưng Lạc 兴洛 và kho Hồi Lạc 回洛 mới xây ra, còn xây thêm cung Hiển Nhân 显仁 ở Tạo Giản 皂涧. Uyển hựu mới xây nối liền nhau, bắc đến Tân An 新安, nam đến Phi Sơn 飞山, tây đến Thằng Trì 渑池, chu vi có đến mấy trăm dặm. Dượng Đế còn mệnh lệnh các châu trong thiên hạ tiến cống các loại thảo mộc hoa quả, kì cầm dị thú, cho vào trong uyển hựu để cho ông ta vui chơi săn bắn.
          Tiếp đó, Dượng Đế hãy còn trưng tập hơn 100 vạn nam nữ các quận ở Hà Nam 河南 đi đào thông kênh Lạc . Từ Tây uyển dẫn nước sông Cốc , sông Lạc vào, thông đến Hoàng hà 黄河. Lại từ Ban Chư 扳诸 dẫn nước sông Hoàng để tiện câu thông với sông Hoài , đồng thời gọi đoạn thuỷ đạo đó là “ngự hà” 御河. Dượng Đế lại còn mệnh cho Hoàng môn thị lang Vương Hoằng 王弘, Thượng nghi đồng Ư Sĩ Trừng 於士澄 đến Giang Nam 江南 thu thập gỗ lớn, vận chuyển về Đông kinh. Các nơi vận chuyển đi qua, các châu huyện phái dân phu nối nhau vận tống, đội ngũ dài dằng dặc, đầu nối tiếp đuôi, ngàn dặm không dứt. Sau khi gỗ lớn về đến Đông kinh, Dượng Đế sai người tạo thuyền rồng thuyền phụng, hoàng long xích hạm, lâu thuyền miệt phảng đến mấy vạn chiếc. Ngoài thuyền trên mặt nước, Dượng Đế còn hạ lệnh chế tạo một số lớn xa giá trên đất liền và các loại cờ xí nghi trượng. Đồng thời lệnh cho các châu huyện trong thiên hạ, nhất loạt tiến cồng những loại có thể dùng làm vật trang sức như xương thú, sừng thú, răng thú, da thuộc. Do bởi mệnh lệnh khẩn cấp, lệnh sáng ban ra mà chiều tối đã thi hành, bách tính không thể không chạy khắp nơi để tìm, trong một thời gian, loại bay trên trời, loại chạy trên đất, loại bơi trong nước cơ hồ đều bị giăng lưới bắt sạch.
          Sau khi chuẩn bị mới tàu thuyền, xa giá, nghi trượng, Dượng Đế chiêu mộ không ít thuỷ công, cho họ mặc áo gấm, quấn xà cạp, tay cầm dây tơ xanh kéo thuyền. Mùa thu năm Đại Nghiệp nguyên niên (năm 605), mọi công việc chuẩn bị xong xuôi, Dượng Đế lên thuyền rồng, dẫn theo một số lượng lớn quan viên văn võ, rầm rầm rộ rộ tiến về Giang Đô 江都. Trong số quan viên tuỳ tùng, từ ngũ phẩm trở lên lệnh cho ngồi lâu thuyền, từ cửu phẩm trở lên lệnh cho ngồi hoàng miệt phảng, chỉ thấy trên mặt nước tàu thuyền đầu đuôi nối tiếp nhau, dài ước khoảng hơn 200 dặm. Tuỳ Dượng Đế sau khi lên ngôi chỉ trong một thời gian ngắn mà trong cả nước dân đã không sống nổi, tiếng oán than đầy đường, chiến sự các nơi nổi lên như gió nổi mây đùn, nhân dân lũ lượt khởi nghĩa phản kháng.
          Nhưng, cuộc sống hoang dâm hủ bại của Tuỳ Dượng Đế không hề giảm bớt, tại Tây uyển 西苑 ở Lạc Dương 洛阳, ông vẫn tìm mọi cách để vui chơi hưởng lạc. Ông từng sai người bắt đom đóm, ban đêm khi xuất du cho thả ra, sáng cả hẽm núi. Nhưng sâu tận trong tâm linh của ông vẫn đầy sự sợ hãi. Một ngày nọ, điện Đại Nghiệp 大业 phát hoả, Tuỳ Dượng Đế cho là có người tạo phản vội chạy đến Tây uyển nấp trong bụi cỏ cho đến lúc lửa tắt mới trở về.
          Tháng 7 năm Đại Nghiệp thứ 12 (năm 616), Tuỳ Dượng Đế ngồi thuyền rồng bắt đầu đi đến Giang Đô lần thứ 3. Sau khi đến Giang Đô, Tuỳ Dượng Đế gọi Tổng quản Dương Châu là Vương Thế Sung 王世充 tuyển chọn người đẹp vùng Giang Hoài đưa vào cung, tính ra có đến hơn 100 phòng. Mỗi ngày ông gọi các người đẹp thay nhau vui đùa, đắm chìm trong tửu sắc.
          Ngày nọ, Tuỳ Dượng Đế nói với Tiêu hoàng hậu 萧皇后 rằng:
          - Bên ngoài có người  tính toán với ta, nhưng ta vẫn là Trường Thành Công 长城公 (Trần Hậu Chủ 陈后主), nàng vẫn là Thẩm hậu 沈后 (Hậu Chủ thê). Hãy để chúng ta vui chơi khoái lạc.
          Nói xong, ông nói với tấm kính rằng:
          - Cái đầu tốt này, ai có thể chém nó được?
          Tiêu hoàng hậu nghe qua, sắc mặt đại biến, vội nói:
          - Hoàng thượng có ý gì vậy?
          Dượng Đế cười bảo rằng:
          - Sang hèn khổ vui thay thế nhau, có gì mà phải cảm thương!
          Niên hiệu Vũ Đức 武德 nguyên niên (năm 618), các vệ sĩ của Tuỳ Dượng Đế có quê quán ở vùng Quan Trung 关中nhân vì nhớ quê nhà, lại thấy vùng trung nguyên chiến hoả nổi lên, quần hùng tranh nhau, Tuỳ Dượng Đế đã không thể về lại Lạc Dương, Hữu đồn Vệ tướng quân Vũ Văn Hoá Cập 武文化及 dẫn binh xông lên tiến vào cung Giang Đô, phát động binh biến. Trước đó, cung nhân từng bẩm báo qua Tiêu hoàng hậu, nói rằng bên ngoài có nhiều người đang bàn việc tạo phản, Tiêu hoàng hậu bảo rằng:
          - Các ngươi có thể dâng tấu lên hoàng thượng.
          Kết quả, sau khi cung nhân đem những sự việc đó tấu lên Dượng Đế, Dượng Đế đại nộ, nói rằng:
          - Những việc đó không phải là việc mà các ngươi nên nói.
          Những cung nữ đó bị chém đầu. Từ đó, cung nhân nào nói với Tiêu hoàng hậu về việc đó, Tiêu hoàng hậu bảo rằng:
          - Hình thế thiên hạ đã như thế rồi, không thể cứu vãn được nữa, các ngươi không cần phải báo lên hoàng thượng để hoàng thượng phiền não vô ích.
          Nhân đó, khi Vũ Văn Hoá Cập xông vào cung, không gặp phải sự kháng cự nào. Tuỳ Dượng Đế bị người ta dùng dây xiết cổ mà chết. Đồng thời người chết còn có con của ông Tề Vương Dương Lãi 杨睐, Triệu Vương Dương Quả 杨果, cùng cháu là Yên Vương Dương Trinh 杨侦. Tiêu hoàng hậu và cung nhân dùng ván giường làm quan tài mai táng sơ sài Tuỳ Dượng Đế. Tháng 8 năm đó, Thái thú Giang Đô lại đưa người đem Dượng Đế cải táng tại dưới đài Ngô Công 吴公phía tây thành Giang Đô. Theo cái chết của Tuỳ Dượng Đế, triều Tuỳ cũng diệt vong.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 16/3/2020

TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post