Dịch thuật: Triệu Thuẫn (tiếp theo) (Tể tướng Trung Quốc)

TRIỆU THUẪN
(tiếp theo)

          Triệu Thuẫn chưa chạy ra khỏi biên giới, người em họ của ông là Triệu Xuyên 赵穿xuất phát từ nghĩa phẫn, giết chết Linh Công, đồng thời sai người đón Triệu Thuẫn về kinh thu xếp cục diện. Để giảm nhẹ tội danh thí quân của Triệu Xuyên, Triệu Thuẫn phái Triệu Xuyên rước em của Tấn Tương Công là Hắc Đồn 黑臀 đang nhậm chức ở triều đình Đông Chu về nước, lập làm quốc quân, sử xưng là Tấn Thành Công 晋成公.
          Sau khi Tấn Thành Công lên ngôi, Triệu Thuẫn vẫn nhậm chức Tướng quốc, nắm giữ triều chính, rất được sủng tín. Thành Công đem người chị của mình là Trang Cơ 庄姬gả cho con của Triệu Thuẫn là Triệu Sóc 赵朔 làm vợ. Lúc bấy giờ, Sử quan Đổng Hồ 董狐 ghi chép lên thẻ giản, thuật lại biến cố đó, xưng là “Triệu Thuẫn thí kì quân” 赵盾弑其君. Triệu Thuẫn cho là oan khuất, nói rằng:
          - Thái sử sai rồi, lúc đó tôi đang trên đường đào vong, cách Giáng Thành hơn 200 dặm, sao lại thí quân được, chẳng phải ông vu hãm tôi sao?
          Đổng Hồ y theo lễ pháp phong kiến, nghiêm túc phản bác rằng:
          - Ông thân là Quốc tướng, bỏ chạy chưa ra khỏi biên cảnh, vẫn là còn ở trong nước; sau khi về lại kinh thành mà không thảo phạt kẻ đã thí quân, tội đó theo lí ông phải gánh vác.
          Triệu Thuẫn van cầu:
          - Thái sử có thể sửa lại đoạn ghi chép không?
          Đổng Hồ nói rằng:
          - Ghi chép của Sử quan là tín sử, đầu tôi có thể đứt chứ đoạn ghi chép đó không thể sửa được.
          Triệu Thuẫn than rằng:
          - Quyền lực của Sử quan còn lớn hơn thân làm Quốc tướng của ta! Ta bị muôn đời nguyền rủa rồi.
          Từ đó Triệu Thuẫn phò tá Thành Công càng cẩn thận trung thành, không theo tình riêng. Có một ngày, Triệu Xuyên tự thị công lớn, đòi Triệu Thuẫn thăng quan chức, nhưng bị Triệu Thuẫn cự tuyệt. Triệu Xuyên giận phát bệnh mà chết. Con Triệu Xuyên là Triệu Chiên 赵旃thỉnh cầu tập chức của phụ thân, Triệu Thuẫn cũng cự tuyệt, nói rằng:
          - Đợi cháu ngày sau vì nước lập công mới trao cho.
          Nhưng Triệu Thuẫn đối với kẻ địch về chính trị lại đối đãi khoan dung. Sau khi Linh Công bị giết, Triệu Xuyên ra sức chủ trương giết Đồ Ngạn Giả, Triệu Thuẫn lại nói rằng:
          - Oan gia nên giải không nên kết, như nay cả tộc chúng ta hưng thịnh, theo lí, với các đại thần phải đối xử tốt, hoà mục, chớ có cừu thù.
          Thế là xoá miễn cho Đồ Ngạn Giả.
          Sau khi Thành Công qua đời, Cảnh Công 景公lên ngôi. Triệu Thuẫn vẫn chấp chưởng quốc chính, chẳng bao lâu bị bệnh và mất. Đồ Ngạn Giả lại đem ơn hoá thành cừu thù, lấy danh nghĩa báo thù cho Tấn Linh Công giết sạch cả nhà Triệu Sóc. Vợ Triệu Sóc là Trang Cơ đang mang thai đào thoát, sinh được người con, đặt tên là Triệu Vũ 赵武. Dưới sự bảo vệ của môn khách Triệu Sóc là Công Tôn Chử Cữu 公孙杵臼, bạn là Trình Anh 程婴 và đại thần Hàn Quyết 韩厥, Triệu Vũ đã thoát được sự truy bắt, ẩn nấp trong núi. Sau khi trưởng thành, công diệt cả nhà Đồ Ngạn Giả, báo thù cho cả tộc họ Triệu. Đó chính là lai lịch của câu chuyện lịch sử “Triệu thị cô nhi” 赵氏孤儿.    (hết)

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 08/3/2020

Nguyên tác Trung văn
TRIỆU THUẪN
赵盾
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999
Previous Post Next Post