Dịch thuật: Đoá tử trợ trận (Tiếu lâm quảng kí)


垛子助阵
    一武官出征将败, 忽有神兵助阵, 反大胜. 官叩头请神名姓. 神曰: 我是垛子.官曰: 小将何德, 敢劳垛子尊神见救?答曰: 感汝平昔在教场, 从不曾有一箭伤我.
                               (笑林广记 - 古艳部)

ĐOÁ TỬ TRỢ TRẬN
          Nhất võ quan xuất chinh tương bại, hốt hữu thần binh trợ trận, phản đại thắng. Quan khấu đầu thỉnh thần danh tính. Thần viết: “Ngã thị đoá tử.” Quan viết: “Tiểu tướng hà đức, cảm lao đoá tử tôn thần kiến cứu?” Đáp viết: “Cảm nhữ bình tích tại giáo trường, tùng bất tằng hữu nhất tiễn thương ngã.”
                                                                  (Tiếu lâm quảng kí – Cổ diễm bộ)

THẦN BIA GIÚP THẮNG TRẬN
          Một võ quan xuất chinh đánh trận, lúc sắp bị thua, bỗng có thần binh đến giúp, nên đại thắng. Võ quan khấu đầu xin hỏi danh tính của thần. Thần nói rằng:
“Ta là thần bia”. Viên quan lại hỏi: “Tiểu tướng đâu có đức gì, nào dám phiền ngài nhọc lòng đến cứu?” Thần bia nói rằng: “Cảm ơn anh lúc bình thường tại thao trường huấn luyện, anh chưa từng bắn qua mũi tên nào trúng tôi làm tôi bị thương cả.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Đoá tử trợ trận  Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 09/3/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post