Dịch thuật: Màu sắc kiến trúc chủ thể của Tử Cấm Thành


MÀU SẮC KIẾN TRÚC CHỦ THỂ CỦA TỬ CẤM THÀNH

          Bước vào Tử Cấm Thành 紫禁城, hiện ra trước mắt rõ ràng nhất là tường đỏ ngói vàng. Kiến trúc của Tử Cấm Thành tại sao sử dụng phổ biến hai màu là vàng và đỏ? Hoá ra trong học thuyết Âm dương ngũ hành cổ đại của Trung Quốc thì kim , mộc , thuỷ , hoả , thổ đại biểu cho 5 phương vị đông, nam, tây, bắc, trung ương. Thổ tại trung ương, đại biểu sắc vàng, tượng trưng hoàng quyền tôn quý. Hoàng Đế cho rằng, cung điện của mình ở vào vị trí trung tâm của thế giới, có thể khống chế bốn phương, nhân đó Tử Cấm Thành dùng nhiều sắc vàng. Ngay cả y phục và dụng cụ của hoàng đế cũng sắc vàng, người khác dùng màu này sẽ phạm tội đại nghịch bất đạo.
          Các trụ, cung tường, cửa lớn, cửa sổ trong Tử Cấm Thành đa phần sử dụng sắc đỏ. Đỏ thuộc hoả, tượng trưng cát tường, hỉ khánh, mĩ mãn, hạnh phúc.
          Đương nhiên, cá biệt cũng có cung điện dùng màu khác. Như phần mái của Văn Uyên các 文渊阁 dùng sắc đen. Sắc đen đại biểu cho thuỷ, thuỷ có thể khắc hoả, trong Văn Uyên các có cất bộ Tứ khố toàn thư  四库全书, hoàng đế hi vọng có thể tránh được hoả tai.

Phụ lục
          Tứ khố toàn thư四库全书
          Tứ khố toàn thư do hoàng đế Càn Long 乾隆 chủ trì, hơn 360 vị cao quan học giả của nhóm Kỉ Vân 纪昀 biên soạn, hơn 3800 người sao chép, trải qua 13 năm hoàn thành. Bộ sách này phân làm tứ bộ là kinh , sử , tử , tập cho nên có tên là “Tứ khố” 四库. Tổng cộng 7,9 vạn quyển, ước khoảng 800 triệu chữ, cơ bản bao quát đồ hết thảy thư cổ đại mà Trung Quốc sở hữu, cho nên gọi là “toàn thư” 全书.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 31/3/2020

Nguồn
TỬ CẤM THÀNH CHỦ THỂ KIẾN TRÚC ĐÍCH NHAN SẮC
紫禁城主体建筑的颜色
Trong quyển
ĐỒ GIẢI CỐ CUNG
图解故宫
Tác giả: Định Giới 定界
Bắc Kinh: Bắc Kinh xuất bản xã, 2018
Previous Post Next Post