Dịch thuật: Ngũ phúc phủng thọ (Cát tường)


五福捧寿
    寿字写成圆形篆书, 周围五只蝙蝠排列图
    同音, 同声, 五福, 一指长命, 二指富贵, 三指健康, 四指道德, 五指平和的寿终. 五福之首为寿”, 因此寿字与五福之图即是福寿双全. 蝙蝠与, 其意即为福寿万代”.

NGŨ PHÚC PHỦNG THỌ
          “Thọ” tự tả thành viên hình triện thư, chu vi ngũ chích biên bức bài liệt đố.
          “Bức” dữ “phúc” đồng âm, đồng thanh, ngũ phúc, nhất chỉ trường mệnh, nhị chỉ phú quý, tam chỉ kiện khang, tứ chỉ đạo đức, ngũ chỉ bình hoà đích thiện chung. “Ngũ phúc chi thủ vi thọ”, nhân thử, “thọ” tự dữ ngũ phúc chi đồ tức thị phúc thọ song toàn. Biên bức dữ “” tự, kì ý tức vi “phúc thọ vạn đại”.

NGŨ PHÚC PHỦNG THỌ
          Bức tranh chữ “thọ” viết theo kiểu chữ triện hình tròn, chung quanh xếp 5 con dơi.
          Chữ “bức” và chữ “phúc” đồng âm, đồng thanh. Ngũ phúc, một là chỉ trường thọ, hai là chỉ phú quý, ba là chỉ mạnh khoẻ, bốn là chỉ đạo đức, năm là chỉ lúc qua đời được bình hoà. “Đứng đầu ngũ phúc là thọ”, nhân đó, bức tranh chữ “thọ” cùng với ngũ phúc tức là “phúc thọ song toàn”. Con dơi và chữ “” mang ý nghĩa là “phúc thọ vạn đại” (phúc thọ muôn đời).

Chú của người dịch
          Chữ “bức” (biên bức 蝙蝠 con dơi) bính âm là .
          Chữ “phúc” bính âm là .  

                                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                               Quy Nhơn 25/01/2020
                                                                                 Mùng 1 tết Canh Tí

Nguồn
TRUNG HOA DÂN TỤC CÁT TƯỜNG ĐỒ
中华民俗吉祥图
Tác giả: Hứa Đạo Phong 许道丰
Năm xuất bản theo bản dịch tiếng Việt của Lưu Thuỷ, 2004
Previous Post Next Post