Dịch thuật: Chim ngói và gà trống


CHIM NGÓI VÀ GÀ TRỐNG

          Ngày xửa ngày xưa, vào một hôm thời tiết nóng bức, một con chim ngói bay đến đậu trên cành trúc, nó gặp một con gà trống. Cả hai sau khi chào hỏi nhau cảm thấy khát nước, liền cùng đi tìm nước uống. Tìm cả buổi vẫn không thấy ao nước nào, chim ngói bèn nói:
          - Không có ao nước, hai chúng ta cùng đào đi!
          Gà trống vừa nóng vừa khát, lại có tính lười biếng, nó lắc đầu, cái mồng trên đầu lay động, chỉ đứng bên cạnh xem.
          Chim ngói đào xong ao, nước từ dưới từng chuỗi từng chuỗi như hạt châu phun lên, chim ngói vục đầu uống no nê. Gà trông khát quá chịu không nỗi cũng đến uống.
          Chim ngói nói rằng:
          - Bảo anh cùng đào lấy nước anh không đào, người khác đào xong anh lại đến uống, anh quả là lười nhác. Thiên lôi sẽ đánh chết anh!
          Gà trống nghe qua trong lòng có chút sợ hãi. Từ đó, mỗi khi gà trống hớp một ngụm nước, nó liền ngẩng đầu lên trời nhìn, xem thử có thiên lôi nhìn nó không. Cứ hớp một ngụm, gà trống lại ngẩng đầu nhìn lên trời.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 31/01/2020

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post