Dịch thuật: Bạch vân thân xá (thành ngữ)

BẠCH VÂN THÂN XÁ
白云亲舍
NHÀ CHA MẸ DƯỚI ĐÁM MÂY TRẮNG

Giải thích: Mây trắng trên trời ở xa không thể đến gần, ví người thân nơi đó. Nhớ người thân ngóng nhìn mây trắng mà không chịu rời đi.
Xuất xứ: Tống . Âu Dương Tu 欧阳修. Tống Kì 宋祁: Tân Đường thư – Địch Nhân Kiệt truyện 新唐书 - 狄仁杰传.

          Địch Nhân Kiệt 狄仁杰 là trọng thần triều đình thời Cao Tông 高宗triều Đường, từng làm qua Đại lí thừa 大理丞, Ninh Châu Thứ sử 宁州刺史, Dự Châu Thứ sử 豫州刺史, về sau còn làm Tể tướng 宰相.
          Địch Nhân Kiệt đối với mọi người rất nhân ái, đối với song thân rất hiếu thuận. Khi làm pháp tào 法曹tại Đô đốc phủ Tịnh Châu 并州, có một lần Địch Nhân Kiệt lên núi Thái Hàng 太行, nhìn thấy trên trời ở phía nam có đám mây trắng, Địch Nhân Kiệt chợt nghĩ đến dưới đám mây trắng đó là quê nhà. Nhân vì song thân của ông trú tại Hà Dương 河阳, chính là nơi mà đám mây trắng trôi qua. Địch Nhân Kiệt nhớ đến song thân, cứ ngóng nhìn mãi đám mây trắng mà không chịu rời đi (bạch vân thân xá 白云亲舍). Ông nói với các đồng sự bên cạnh rằng:
          - Song thân phụ mẫu của ta ở dưới đám mây trắng kia!
          Địch Nhân Kiệt cũng rất quan tâm đến cha mẹ của người khác. Ở Tịnh Châu có một quan pháp tào khác tên là Trịnh Sùng Chất 郑崇质, người mẹ cũng đã già lại thêm nhiều bệnh. Châu phủ phái Trịnh Sùng Chất đến làm việc ở một nơi rất xa, Địch Nhân Kiệt nói với ông ta rằng:
          - Mẹ anh bệnh nặng, anh lại rời nhà, ở bên ngoài anh sẽ rất lo cho mẹ. Không nên đi!
          Tiếp đó, Địch Nhân Kiệt tìm người khác thay cho Trịnh Sùng Chất. Người trên kẻ dưới trong châu phủ đều xưng tụng con người Địch Nhân Kiệt.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 01/02/2020

Nguyên tác Trung văn
BẠCH VÂN THÂN XÁ
白云亲舍
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004


Previous Post Next Post