Dịch thuật: Bàn Cổ khai thiên

BÀN CỔ KHAI THIÊN

          Tại mấy vạn ức năm về trước, hỗn độn chưa khai mở, âm dương chưa phân hoá, lúc bấy giờ thiên địa nhật nguyệt đều chưa hình thành, cả thế giởi ở trong trạng thái tăm tối, giống như một cái trứng gà hỗn độn huyền hoàng. Trong niên đại cách ngày nay vô cùng xa đó, có Bàn Cổ Chân Nhân 盘古真人, thọ bẩm tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt mà sinh ra, đồng thời vận hành rong ruổi trong vũ trụ huyền hoàng hỗn độn.
          Bàn Cổ Chân Nhân hiệu xưng là Nguyên Thuỷ Thiên Vương 元始天王, ông so với trời đất còn thần thánh hơn, trong khoảng trời đất, một ngày chín lần biến đổi. Tay trái ông cầm đục, tay phải ông cầm rìu, bửa đục bên trái bên phải, tách rời chỗ nối liền của trời đất, thế là trời đất bị tách ra. Sau khi trời đất bị tách ra, bắt đầu có sự phân hoá âm dương; khí dương nhẹ bay lên làm thành trời, khí âm nặng bay xuống làm thành đất. Bàn Cổ ở giữa trời đất, dùng thân mình duỗi lên, trời liền cao lên, đất liền tụt xuống. Bàn Cổ vươn cao một trượng, trời cũng theo đó mà cao thêm một trượng. Như vậy cả vạn ức năm, trời đất dần xa ra cách nhau ba vạn sáu ngàn dặm.
          Trung tâm của trời đất có ngọn núi Ngọc Kinh 玉京, trên núi có một toà cung điện, kim bích huy hoàng, phú lệ đường hoàng, đây chính là “Đại la thiên cảnh” 大罗天境 nơi Bàn Cổ trú ngụ. Nơi đây, Bàn Cổ ngẩng lên hít tinh khí trên trời, cúi xuống uống thể tuyền trên đất, tiêu dao tự tại, rất là vui sướng.
          Chính vào lúc đó, có Thái Nguyên Ngọc Nữ 太元玉女, thiên tư diễm tuyệt, cũng đã vận hành rong ruổi trong khoảng trời đất, bà xưng hiệu là “Thái Nguyên Thánh Mẫu” 太元圣母. Một ngày nọ, Bàn Cổ đang vân du trong trời đất, bỗng phát hiện Thái Nguyên Thánh Mẫu đang ngẩng lên hít thiên khí, bèn tiến đến hỏi thăm. Bàn Cổ khiêm tốn hỏi Thái Nguyên Thánh Mẫu có phải là muốn cùng lên núi Ngọc Kinh, sinh dưỡng thiên địa tạo hoá, sinh linh, vạn vật? Thái Nguyên Thánh Mẫu đáp rằng:
         - Trong khoảng trời đất vũ trụ, chỉ có một âm thì bất sinh, chỉ có một dương thì bất trưởng, cùng với ông tạo dựng biến hoá trời đất, sinh và dưỡng vạn vật cũng là nguyện vọng của tôi.
          Hai người bèn cưỡi mây lướt gió, thông khí kết tinh, cùng trở về Đại la thiên cảnh trên núi Ngọc Kinh. Từ đó, hai khí âm dương trời đất giao hợp, hoá dục cõi mông lung, điều hoà vạn vật.
          Bàn Cổ và Thái Nguyên Thánh Mẫu trải qua một kiếp (1), hoan ái một lần, trước sau sinh được một nam một nữ. Trước triên sinh một nam là Thiên Hoàng 天皇, Thiên Hoàng có 13 cái đầu, chính là “Phù Tang Đại Đế Đông Vương Công” 扶桑大帝东王公, hiệu “Nguyên Dương Phụ” 元阳父, là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 元始天尊; sau sinh một nữ là Cửu Quang Huyền Nữ 九光玄女, xưng là “Thái Chân Tây Vương Mẫu” 太真西王母, hiệu “Tây Hán Phu Nhân” 西汉夫人.
          Thiên Hoàng lại sinh ra Địa Hoàng 地皇 có 10 cái đầu, là “Linh Bảo Thiên Tôn” 灵宝天尊; Địa Hoàng lại sinh ra Nhân Hoàng 人皇 có 9 cái đầu, là “Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn” 太上道德天尊. Tam Hoàng mỗi người trị lí thế giới ba vạn sáu ngàn năm. Tam Hoàng hoá sinh Tam Thanh chi tôn 三清之尊, cảnh giới mà Tam Tôn trú ngụ là “Tam Thanh thánh cảnh” 三清圣境,  tam thập lục thiên chi hạ, tam thập tam thiên chi thượng, tức Ngọc Thanh cảnh 玉清境, Thượng Thanh cảnh 上清境 và Thái Thanh cảnh 太清境. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn cư ngụ tại Ngọc Thanh cảnh, Linh Bảo Thiên Tôn cư ngụ tại Thượng Thanh cảnh, Đạo Đức Thiên Tôn cư ngụ tại Thái Thanh cảnh.
          Sau khi Bàn Cổ Chân Nhân qua đời, khí hô hấp biến thành gió mây, thanh âm biến thành sấm sét, mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tứ chi ngũ thể biến thành tứ cực ngũ nhạc trên mặt đất, huyết mạch biến thành giang hà, gân mạch biến thành sơn mạch trên mặt đất, thịt biến thành ruộng đồng, tóc biến thành sao, da lông biến thành cây cỏ, răng và xương biến thành kim thạch, tỉnh tuỷ biến thành châu ngọc, mồ hôi chảy biến thành đầm, là tổ tiên của vạn vật trời đất.

Chú của nguyên tác
1- Kiếp : là chỉ sự đại biến động cải thiên hoán địa, người xưa dùng “kiếp” để biểu thị một khoảng thời gian rất dài, vũ trụ trải qua nhất thành nhất huỷ là một kiếp, cũng có thể nói vũ trụ trải qua một chu kì biến hoá tương đối dài là một kiếp, cụ thể một kiếp có nhiều cách nói khác nhau, đa là ức vạn năm, ít là vạn năm.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 05/10/2019

Nguyên tác Trung văn
BÀN CỔ KHAI THIÊN
盘古开天
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post