Dịch thuật: Trà có những chủng loại nào

TRÀ CÓ NHỮNG CHỦNG LOẠI NÀO

          Xưa nay, diễn biến của chủng loại trà đại thể trải qua các giai đoạn như nhai lá tươi, nấu làm canh, phơi khô cất giữ, chưng làm thành bánh, trà rời sao xanh, rồi đến bạch trà, hoàng trà, hắc trà, Ô long trà, hồng trà, lại thêm quá trình phát triển chủng loại trà gia công. Gần đây, có rất nhiều phương pháp phân loại trà, chủng loại của nó có thể tuỳ theo giác độ phân loại khác nhau mà có sự khác nhau.
Có thể phân thành 3 loại là loại lên men hoàn toàn (hồng trà), loại lên men một nửa (Ô long trà), và loại trà không lên men (lục trà).
Dựa theo mùa hái lá trà và chế biến khác nhau có thể phân thành xuân trà, hạ trà và thu trà.
          Dựa theo con đường tiêu thụ khác nhau mà phân thành “ngoại tiêu trà” 外销茶 (trà tiêu thụ ở ngoài nước) và “nội tiêu trà” 内销茶 (trà tiêu thụ trong nước), “biên tiêu trà” 边销茶 (trà tiêu thụ vùng biên giới) và “kiều tiêu trà” 侨销茶 (trà Hoa kiều tiêu thụ).
          Dựa theo giai đoạn tuyển chọn và chế biến khác nhau có thể phân thành trà sơ chế và trà tinh chế.
          Dựa theo đặc điểm phẩm chất sau khi gia công khác nhau mà có thể phân thành “hương vị trà” 香味茶, “áp chế trà” 压制茶 ( trà ép thành bánh), “tốc dung trà” 速溶茶 (trà hoà tan nhanh) và “bảo kiện trà” 保健茶 (trà bảo vệ sức khoẻ).
          Mấy phương pháp phân loại nêu trên tuy thông tục dễ hiểu, nhưng không đủ để hệ thống một cách toàn diện, cũng không phản ánh được đặc điểm khác nhau của loại trà. Trước mắt, phương pháp phân loại tương đối có tính đại biểu là đem trà phân làm 2 bộ phận lớn là loại trà cơ bản và loại trà gia công. Trong mỗi loại lại phân làm 6 loại nữa.
          Loại trà cơ bản có lục trà 绿茶, hồng trà 红茶, Ô long trà 乌龙茶 (thanh trà 青茶), bạch trà 白茶, hoàng trà 黄茶 và hắc trà 黑茶.
          Loại trà gia công bao gồm hoa trà 花茶, khẩn áp trà 紧压茶 (trà ép thành bánh), tuỵ thủ trà 萃取茶, hương vị quả vị trà 香味果味茶, dược dụng bảo kiện trà 药用保健茶 và hàm trà ẩm liệu 含茶饮料 (các loại thức uống có thành phần trà).
          Phương pháp phân loại này về cơ bản phản ánh được quá trình gia công từ lá trà tươi đến thành phẩm, do bởi công nghệ khác nhau mà dẫn đến đặc điểm phẩm chất khác nhau.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 06/10/2019

Nguồn
ẨM TRÀ BẢO KIỆN 500 VẤN
饮茶保健 500
Biên soạn: Trần Huệ Trung 陈惠中, Trần Kiện Mẫn 陈健敏
     Trần Bân 陈斌, Trần Hiểu Thanh 陈晓清
Bắc Kinh: Nhân Dân quân y xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post