Dịch thuật: Hiệp khách Quách Giải

HIỆP KHÁCH QUÁCH GIẢI

          Có một vị hiệp khách tên là Quách Giải 郭解, nói là hiệp khách, kì thực chẳng qua cũng chỉ một người trong giới bình dân, nhưng ông ta lại rất được người khác kính trọng. Lúc trẻ Quách Giải rất hung hiểm tàn nhẫn, làm nhiều điều gian phạm, việc xấu nào cũng làm. Tuổi lớn dần lên, Quách Giải thay đổi hành vi, trở thành một người hay giúp mọi người, không bao giờ khoe công đức của mình.
          Quách Giải có một người chị ruột, bà chị này có một người con, sau khi  y trưởng thành, do bởi được nuông chiều đã nuôi nên ác tật, lại dựa thế người cậu là Quách Giải kết giao rất rộng, ngông nghênh càn rỡ, bức hiếp người khác, mọi người rất sợ thế lực của y.
          Một ngày nọ, người cháu gọi bằng cậu này mời một người uống rượu, y bưng bình rượu tới người nọ cưỡng rót. Người nọ tửu lượng không cao, kềm  không được cơn giận trong lòng, đã rút đao đâm chết y. Chị Quách Giải biết tin con mình bị giết, gào khóc thống thiết đòi báo thù. Chị ta tìm Quách Giải, bảo Quách Giải nhanh chóng đi tìm kẻ giết người, nhất định phải báo thù cho con mình. Quách Giải sai người hỏi thăm khắp nơi, tìm tung tích người nọ.
          Về sau, người nọ quả thực không còn đường thoát, bèn trực tiếp tìm đến gặp Quách Giải, thừa nhận mình là người đã giết người cháu của Quách Giải. Ngoài dự tính của người nọ, Quách Giải vừa trông thấy anh ta, hoàn toàn không lập tức lấy kiếm giết chết anh ta mà rất bình tĩnh hỏi rằng:
          - Không biết cháu của ta với ông có thù oán gì mà đến nỗi ông ra tay hiểm độc như thế?
          Người nọ đem sự việc hôm nọ thuật lại, cuối cùng mới nói:
          - Vốn nghe Quách đại hiệp là người trượng nghĩa, thẳng thắn giữ lời, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng, nhưng lại không nghĩ rằng người cháu của đại hiệp điêu toa ngang ngược, cậy uy vọng của đại hiệp. Y ép tại hạ uống rượu, tại hạ tửu lượng không kham nỗi, không cách nào uống được nữa, nhưng y vẫn cứ  ép uống. Lời tục có nói: kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục. Nay đến tự thú, nói rõ sự tình, để đại hiệp xử trí.
          Quách Giải nghe xong chau mày trầm tư, quan sát đánh giá người nọ, không nói tiếng nào.
          Mãi một lúc lâu, Quách Giải mới nói:
          - Cháu của ta tự nhận lấy hậu quả, âu cũng là kiếp nạn của nó, không thể oán người khác được, ta sao có thể vì tình riêng mà bỏ đi chữ “nghĩa”.
          Người nọ thấy Quách Giải thâm minh đại nghĩa, không biết phải nói sao, trong lòng đầy sự kính trọng. Từ đó về sau, mọi người càng kính phục Quách Giải.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 05/8/2019

Nguyên tác Trung văn
 HIỆP KHÁCH QUÁCH GIẢI
侠客郭解
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post