Dịch thuật: Việc kiến tạo Hiếu lăng và di dời Tưởng Sơn tựVIỆC KIẾN TẠO HIẾU LĂNG VÀ DI DỜI TƯỞNG SƠN TỰ

          Hiếu lăng 孝陵 (1), được kiến tạo khi Thái Tổ Chu Nguyên Chương 朱元璋còn sống, thời gian bắt đầu xây dựng không thấy sử sách ghi chép. Có người suy đoán, niên đại bắt đầu có thể vào năm Hồng Vũ 洪武thứ 14 (năm 1381) hoặc thứ 15 (năm 1832). Căn cứ vào thời gian di dời Tưởng Sơn tự 蒋山寺tức vào năm Hồng Vũ thứ 14, còn năm mất và an táng hoàng hậu Mã thị 马氏đều vào năm Hồng Vũ thứ 15. Nhưng sự thực, niên đại bắt đầu xây dựng Hiếu lăng nhận định vẫn là vào năm Hồng Vũ thứ 14 thích hợp hơn. Bởi vì, trong Minh Thái Tổ thực lục 明太祖实录quyển 139 có chép về tình hình của Tưởng Sơn tự:
          Hồng Vũ thập tứ niên cửu nguyệt ..... Kỉ Hợi ..... cải kiến Tưởng Sơn Thái Bình Hưng Quốc thiền tự vi Linh Cốc tự. Sơ, Thái Bình Hưng Quốc thiền tự tại Bảo Châu phong chi dương, Lương tăng Bảo Công tháp tại yên. Chí thị trú trì Tăng Trọng Hi tấu thỉnh thiên chi, toại chiếu cải kiến vu kinh thành Độc Long cương chi tả. Kí thành, tứ ngạch viết ‘Linh Cốc tự’. Bảng kì ngoại môn viết ‘Đệ nhất thiền lâm’.
          洪武十四年九月 ..... 己亥 ..... 改建蒋山太平兴国禅寺为灵谷寺. , 太平兴国禅寺在宝珠峰之阳, 梁僧宝公塔在焉. 至是住持僧仲羲奏请迁之, 遂诏改建于京城东独龙冈之左. 既成, 赐额曰灵谷寺’, 榜其门外曰第一禅林’.
          (Tháng 9 năm Hồng Vũ thứ 14 .... Kỉ Hợi ..... xây dựng đổi Tưởng Sơn Thái Bình Hưng Quốc thiền tự thành Linh Cốc tự. Ban đầu, Thái Bình Hưng Quốc thiền tự tại phía nam ngọn Bảo Châu, tháp của Bảo Công - vị cao tăng nhà Lương thời Nam triều ở nơi đó. Lúc này, vị tăng trụ trì là Trọng Hi dâng tấu xin di dời, triều đình bèn ban chiếu kiến tạo ở bên trái gò Độc Long phía đông kinh thành. Sau khi hoàn thành, ban tấm biển ngạch là “Linh Cốc tự”, đề ở phía ngoài cửa là ‘Đệ nhất thiền lâm’.)
          Mục đích dời Tưởng Sơn tự là để xây dựng Hiếu lăng, năm Hồng Vũ thứ 14 Linh Cốc tự đã xây xong, thì việc xây dựng Hiếu lăng ở Tưởng sơn tự đã có đủ điều kiện. Nếu năm Hồng Vũ thứ 14 bắt đầu xây dựng huyền cung Hiếu lăng, năm sau hoàn thành, thì hoàng hậu qua đời có thể nhập táng. Còn như Chu Nguyên Chương quyết định thời gian xây dựng Hiếu lăng tại Tưởng Sơn tự, có thể là trước năm Hồng Vũ thứ 14 một hai năm, có thể sau khi hoàng hậu Mã thị bị bệnh, thân thể yếu đi, Chu Nguyên Chương mới quyết định xây lăng.
          Có một tình huống liên quan đến việc bói toán chọn huyền cung cùng khai huyệt trước khi xây dựng Hiếu lăng, Trương Đại 张岱đời Minh trong Đào Am mộng ức 陶庵梦忆có ghi chép tương đối tỉ mỉ:
          Chung sơn thượng hữu vân khí, phù phù nhiễm nhiễm, hồng tử gián chi. Nhân ngôn vương khí, long tàng thuế yên (1). Cao Hoàng Đế dữ Lưu Thành Ý, Từ Trung Sơn, Thang Đông Âu định tẩm huyệt, các trí kì xứ tàng tụ trung. Tam nhân hợp, huyệt toại định. Môn tả hữu Tôn Quyền mộ, thỉnh tỉ. Thái Tổ viết: ‘Tôn Quyền diệc thị hảo hán tử, lưu tha thủ môn.’ Cập khai tạng, hạ vi Lương Chí Công hoà thượng tháp, chân thân bất hoại, chỉ trảo nhiễu thân số tạp. Quân sĩ cục chi bất khởi, Thái Tổ thân lễ chi, hứa dĩ kim quan ngân quách, trang điền tam bách lục thập phụng hương hoả, dư Linh Cốc tự tháp chi.
          钟山上有云气, 浮浮冉冉, 红紫间之. 人言王气, 龙藏蜕焉 (1). 高皇帝与刘诚意, 徐中山, 汤东瓯定寝穴, 各置其处藏袖中. 三人合, 穴遂定. 门左有孙权墓, 请徙. 太祖曰: ‘孙权亦是好汉子, 留他守门.’ 及开藏, 下为梁志公和尚塔, 真身不坏, 指爪绕身数匝. 军士輂之不起, 太祖亲礼之, 许以金棺银郭, 庄田三百六十奉香火, 舁灵谷寺塔之.
(Trên Chung sơn có khí mây, từ từ trôi bồng bềnh, sắc hồng sắc tía chen nhau. Mọi người cho là vương khí, rồng thoát xác giấu ở đó. Cao Hoàng Đế cùng Lưu Thành Ý, Từ Trung Sơn, Thang Đông Âu định tẩm huyệt, mỗi người chọn lấy rồi giấu vào trong tay áo. Sau đó, ba người hợp lại, huyệt được định. Bên trái cổng có mộ Tôn Quyền mọi người xin di dời. Thái Tổ nói rằng: ‘Tôn Quyền cũng là hảo hán, lưu lại giữ cổng. Đến khi khai tạng, phía dưới là tháp của hoà thượng Lương Chí Công, chân thân bất hoại, móng tay quanh thân mấy vòng. Quân sĩ khiêng không nỗi, Thái Tổ đích thân hành lễ, hứa sẽ dùng quan tài bằng vàng, quách bằng bạc, cấp 360 mẫu ruộng để hương hoả thờ phụng, dời đến Linh Cốc tự xây tháp.)
          Như vậy, theo đây việc bốc cát khai huyệt địa Hiếu lăng liên quan đến Chu Nguyên Chương 朱元璋, Lưu Cơ 刘基, Từ Đạt 徐达 và Thang Hoà 汤和, 4 người cùng tuyển định. Còn như sự kiện “chân thân”, Minh Thái Tổ đích thân hành lễ hoà thượng Lương Chí Công 梁志公 (Bảo Chí thiền sư 宝志禅师 thời Lương Vũ Đế 梁武帝) rõ ràng là mang tính chất truyền kì.
          Sau khi nhập táng Mã hoàng hậu 马皇后, công trình xây dựng Hiếu lăng vẫn tiếp tục tiến hành. Ngày Mão tháng 2 năm Hồng Vũ 洪武 thứ 15 (ngày mồng 5), Trung quân Đô đốc phủ thiêm sự Lí Tân 李新 nhân có công xây dựng Hiếu lăng được phong là Sùng Sơn Hầu 崇山侯. Nhưng công trình mà Lí Tân hoàn thành đại khái chủ yếu các hạng mục như lấp đường hầm lại, gia bồi lăng trủng cùng kiến tạo bảo thành. Từ đó, công trình này lúc dừng lúc làm cho đến khi hoàn thành. Tháng 5 năm Hồng Vũ thứ 16 (năm 1383), Hiếu lăng điện 孝陵殿 hoàn thành. Tháng 3 năm Vĩnh Lạc 永乐 nguyên niên (năm 1403), tu sửa thần trù 神厨 (nhà bếp), thần khố 神库 (nhà kho) cùng tường thành của Hiếu lăng. Tháng Giêng năm Vĩnh Lạc thứ 9 (năm 1411), theo chế độ của Nam Thiên môn 南天门 ở Đại Tự đàn 大祀坛xây dựng Hiếu lăng môn 孝陵门 . Năm Vĩnh Lạc thứ 11 (năm 1413), dựng bia Hiếu lăng Thần công Thánh đức 孝陵神功圣德 cùng nhà bia. Đến đây, công trình Hiếu lăng mới cơ bản hoàn thành.

Chú của người dịch
1- Trong Đào Am mộng ức 陶庵梦忆, câu này là
Long thuế tàng yên
龙蜕藏焉
          (Trương Đại 张岱: Đào Am mộng ức陶庵梦忆, Hoài Mính 淮茗 chú bình, trang 003. Vũ Hán: Trường Giang văn nghệ xuất bản xã, 2015)

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 27/7/2019

Nguồn
Trong quyển
MINH TRIỀU ĐẾ VƯƠNG LĂNG
明朝帝王陵
Tác giả: Hồ Hán Sinh 胡汉生
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post