Dịch thuật: Lí Quảng (kì 3)

LÍ QUẢNG
(kì 3)

KIÊU DŨNG VÔ SONG, HUNG NÔ KHÔNG AI DÁM ĐẤU

          Lí Quảng 李广sau khi bị cách chức, về sống tại Nam Sơn 南山ở Lam Điền 蓝田. Nam Sơn ở Lam Điền rừng sâu u tĩnh, cảnh sắc mê người, là nơi thích hợp cho việc săn bắn. Lí Quảng quen sống cuộc đời quân lữ, trong rừng cưỡi ngựa đi săn cũng cảm thấy vui. Chiều tối một ngày nọ, Lí Quảng dẫn tuỳ tùng, đạp lên ánh trăng, đi đến nhà bạn uống rượu chuyện trò.
          Trời đã khuya, Lí Quảng ra về, khi đến Bá Lăng 霸陵 nơi có lăng mộ của HánVăn Đế 汉文帝, huyện uý canh giữ lăng mộ uống rượu đến say, thấy Lí Quảng đêm khuya đi ngang qua Bá Lăng, liền tiến lên phía trước ngăn cản, lại còn giận dữ hét lớn.
          Tuỳ tùng vội tiến lên giải thích, nói rằng Lí Quảng là Lí tướng quân tiền nhiệm. Huyện uý bỗng đại nộ, hét rằng:
          - Dù là Lí tướng quận nhậm chức hiện nay cũng không thể ban đêm đi qua Bá Lăng, huống hồ tướng quân đã bị cách chức.
          Lí Quảng không còn cách nào, đành tìm dịch đình phụ cận ngủ qua đêm.
          Mùa thu năm 128 trước công nguyên, kị binh Hung Nô hai phương lén tập kích triều Hán, giết chết Thái thú Liêu Tây 辽西, sát hại hơn 2000 người Hán. Chẳng bao lâu, kị binh Hung Nô tấn công Ngư Dương 渔阳, Nhạn Môn 雁门, lại sát hại hơn 1000 người. Bộ binh tướng quân Hàn An Quốc 韩安国trấn thủ quận Ngư Dương nhiều lần chiến bại. Lúc này, Hán Vũ Đế lại nhớ tới Lí Quảng, mệnh Lí Quảng đến làm Thái thú quận Hữu Bắc Bình 右北平.
          Trước lúc ra đi, Lí Quảng yêu cầu Hán Vũ Đế phê chuẩn một việc, gọi Huyện uý Bá Lăng mà lúc trước quát tháo Lí Quảng cho đi  cùng. Huyện uý Bá Lăng vừa tới quân trung của Lí Quảng, bị Lí Quảng giết chết. Lí Quảng dâng thư lên Hán Vũ Đế thỉnh tội. Bấy giờ gặp lúc thịnh thu, kị binh Hung Nô không ngừng tấn công các quận vùng biên của triều Hán, đương lúc dùng người, Hán Vũ Đế cần Lí Quảng tại Hữu Bắc Bình để chế ngự Hung Nô. Hán Vũ Đế kềm cơn giận, động viên Lí Quảng lần nữa.
          Quận Hữu Bắc Bình gần quận Ngư Dương, phía đông đến Liêu Tây, là quận vùng biên trọng yếu phía bắc của triều Hán. Sau khi Lí Quảng đến Hữu Bắc Bình, người Hung Nô cũng biết, kị binh Hung Nô cùng Lí Quảng nhiều lần giao chiến, thấy Lí Quảng anh dũng thiện chiến, võ nghệ cao cường nên đã đặt cho Lí Quảng xưng hiệu “Phi tướng quân” 飞将军.
          Về sau, Lí Quảng trấn đóng mấy năm ở quận Hữu Bắc Bình, kị binh Hung Nô luôn né Lí Quảng, không tấn công, kết quả, quận Hữu Bắc Bình được thái bình. Nhưng, tại các quận tây bắc, chiến tranh giữa triều Hán với Hung Nô ngày càng nhiều.
          Năm 127 trước công nguyên, đại binh Hung Nô cử người xâm nhập Thượng Cốc 上谷, Ngư Dương 渔阳, sát hại hơn ngàn người. Hán Vũ Đế vội phái Vệ Thanh 卫青thống lĩnh 4 vạn kị binh, từ Vân Trung 云中xuất chinh, hướng về phía tây đi vòng, đánh bại Hung Nô ở bờ Nam Hoàng hà.Vệ Thanh thống lĩnh Hán quân giết chết mấy ngàn quân Hung Nô, thu được hơn 100 vạn trâu dê, thu phục được khu vực Hà Sáo 河套. Đây là đại chiến dịch đầu tiên của triều Hán đối với quân Hung Nô, cũng còn gọi là chiến dịch Hà Nam 河南.
          Từ đó, Hung Nô thường công đánh Đại quận 代郡, Nhạn Môn 雁门, Định Tương 定襄, Sóc Phương 朔方... các quận vùng biên, mỗi lần đều khiến triều Hán gặp phải tổn thất tương đối lớn. Năm 124 trước công nguyên, Vệ Thanh thống lĩnh mười mấy vạn đại quân bôn tập 700 dặm, đánh bại quân Hung Nô. Hán Vũ Đế cả mừng, bái Vệ Thanh là Đại tướng quân, gia phong 8700 hộ. Như vậy, Vệ Thanh trẻ tuổi xuất thân từ nô bộc trở thành Nguyên soái của Hán quân, địa vị vượt xa Lí Quảng.
          Thời kì này, quận Hữu Bắc Bình chưa xuất hiện chiến sự, nhưng mãnh hổ thường thấy vào ra. Lí Quảng thích săn bắn, chỉ cần nghe nói nơi nào có hổ xuất hiện, liền đích thân đến giết. Có lúc, Lí Quảng bị hổ vồ gây thương tích, nhưng ông chưa từng sợ.
          Một đêm nọ, Lí Quảng dẫn mấy tên tuỳ tùng đi vào rừng sâu tìm hổ. Khi đến một gò núi, đột nhiên phát hiện một con mãnh hổ ngồi trong bụi cây chực vồ. Lí Quảng vội hướng đến hổ bắn tên, mấy tên tuỳ tùng vác đao chạy đến xem, hoá ra đó là một khối đá, đầu mũi tên đã cắm vào đá.
          Lí Quảng không tin, lại bắn tên, tên tấp nập rơi xuống đất. Cho dù dùng hết sức lực, tên cũng không cắm vào khối đá nữa. Câu chuyện Lí Quảng bắn hổ lan truyền khắp thiên hạ.... (còn tiếp) 

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 26/6/2019

Nguyên tác
LÍ QUẢNG
李广
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post