Dịch thuật: Phong thiện cầu tiên

PHONG THIỆN CẦU TIÊN

          Sớm từ thời Chiến Quốc, nho sinh vùng Tề Lỗ đã có thuyết, trong ngũ nhạc thì Thái sơn 泰山là cao nhất (1), bậc đế vương đến với thiên hạ, đầu tiên phải được thần linh trời đất đồng ý, nên cần bái yết tế tự, phong thiện Thái sơn. Lên Thái Sơn dựng đàn tế Thiên, gọi là “phong” ; trên núi Lương Phủ 梁父 phía nam của núi đắp nền tế Địa, gọi là “thiện” . Để tuyên dương mình là chân mệnh thiên tử, vào năm thứ 28, Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇tuần du về phía đông, lập đền thờ ở núi Trâu Dịch 邹峄, khắc thạch ghi công, sau đó dẫn nho sinh Tề Lỗ đến phong thiện ở Thái Sơn.
          Đại điển phong thiện vô cùng long trọng, bao gồm khắc thạch 刻石, cải hiệu 改号, kim sách 金册, thạch hàm 石涵, kim nê 金泥, ngọc kiểm 玉检v.v... Nhưng điều không may là, trời không ban phúc. Sau khi Tần Thuỷ Hoàng phong Thiên, từ phía bắc đi xuống, khi đên lưng núi, gió mưa nổi lên. Tần Thuỷ Hoàng lúng túng, đành trú dưới một gốc cây, ý tưởng sâu xa là phong cho cây này là Ngũ đại phu 五大夫.
          Khi Tần Thuỷ Hoàng phong thiện Thái sơn, phương sĩ vùng Tề Lỗ là Từ Phúc 徐福 dâng thư lên Tần Thuỷ Hoàng, nói rằng trong biển đông có 3 ngọn núi tiên là Bồng Lai 蓬莱, Phương Trượng 方丈, Doanh Châu 瀛洲. Trên núi tiên có tiên nhân cư trú, có thuốc trường sinh bất lão. Tần Thuỷ Hoàng phái Từ Phúc ra biển cầu tiên nhân. Qua mấy năm, Từ Phúc bái kiến Tần Thuỷ Hoàng, nói rằng nhìn thấy 3 ngọn núi thần trong biển, gặp tiên nhân, có hướng đến tiên nhân cầu thuốc trường sinh, tiên nhân bảo rằng lễ vật quá ít, chỉ có thể xem thôi chứ không thể tặng. Từ Phúc theo tiên nhân đến núi Bồng Lai, nhìn thấy cung điện được xây bằng vàng bạc, nhìn thấy cầm thú đầy khắp cả mặt đất,  lông hết thảy đều màu trắng, còn thấy một vị sứ giả hình dạng như rồng với màu đồng, rực rỡ loé mắt. Từ Phúc hỏi thần tiên cần lễ vật gì, thần tiên đáp rằng, cần một số đồng nam, ngọc nữ và trăm thứ thợ là được.
          Tần Thuỷ Hoàng rất vui mừng, phái 3000 đồng nam ngọc nữ, đem theo nhiều tài vật và bách công kĩ nghệ theo Từ Phúc giong buồm ra biển, đến biển đông tìm núi tiên, cầu thuốc trường sinh bất lão. Mãi cho đến năm Tần Thuỷ Hoàng thứ 37, phương sĩ Từ Phúc đã lãng phí một số lượng lớn tài vật của Tần Thuỷ Hoàng, lại có cả mấy ngàn đồng nam ngọc nữ, hết thảy như trâu đất xuống biển, một đi không trở lại. Năm Tần Thuỷ Hoàng thứ 32, Doanh Chính đi tuần đến Kiệt Thạch 碣石, phái Lô Sinh 卢生, Phỏng Tiện Môn 访羡门, Cao Thệ 高誓 người nước Yên, lại phái Hàn Chung 韩钟, Hầu Công 侯公, Thạch Sinh 石生đi khắp nơi cầu tiên. Lô Sinh từ biển trở về, mang theo bức tiên thư, bên trên viết rằng:
          Vong Tần giả Hồ dã.
          亡秦者胡也
          (Diệt Tần là người Hồ)
          Doanh Chính bèn phái tướng quân Mông Điềm 蒙恬, lãnh 30 vạn binh, xuất kích người Hồ. Mãi đến lúc Doanh Chính lâm chung, vẫn còn hạ lệnh cho  Bác sĩ làm thơ tiên nhân, chân nhân, sai nhạc nhân đàn hát.

Chú của người dịch
1- Thái Sơn 泰山: còn được gọi là Đại sơn 岱山, Đại nhạc 岱岳, Đông nhạc 东岳, đứng đầu danh sơn toàn quốc, được xưng tụng là “thiên hạ đệ nhất sơn” 天下第一山
          Thái sơn là “ngũ nhạc chi trưởng”, cũng là “quần nhạc chi trưởng”. Ngũ nhạc gồm:
          Đông nhạc Thái sơn 东岳泰山
          Tây nhạc Hoá sơn 西岳华山
          Nam nhạc Hành sơn 南岳恒山
          Bắc nhạc Hằng sơn 北岳恒山
          Trung nhạc Tung sơn 中岳嵩山

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 22/4/2019

Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post