Dịch thuật: Cương chấp (Tiếu lâm quảng kí)刚执
    有父子性刚, 平素不肯让人. 一日, 父留客饭, 命子入城买肉. 子买讫, 将出城门, 值一人对面而来, 各不相让, 遂挺立良久. 父寻至见之, 谓子曰: 汝快持肉回去, 待我与他对立看.”
                                  (笑林广记 -殊禀部)

CƯƠNG CHẤP
          Hữu phụ tử tính cương, bình tố bất khẳng nhượng nhân. Nhất nhật, phụ lưu khách phạn, mệnh tử nhập thành mãi nhục. Tử mãi cật, tương xuất thành môn, trị nhất nhân đối diện nhi lai, các bất tương nhượng, toại đĩnh lập lương cửu. Phụ tầm chí kiến chi, vị tử viết: “Nhữ khoái trì nhục hồi khứ, đãi ngã dữ tha đối lập khán.”
                                                       (Tiếu lâm quảng kỉ - Thù bẩm bộ)

CƯƠNG NGẠNH
          Hai cha con nhà nọ tính tình khí khái cương ngạnh, trước giờ chưa chịu nhường cho ai. Ngày kia, người cha mời khách ở lại dùng cơm, sai đứa con vào thành mua thịt. Đứa con mua xong, định ra khỏi cửa thành, vừa lúc đó đối diện có người đi tới ngáng cả đường đi, hai người chẳng ai chịu nhường cho ai, cứ đứng yên tại chỗ rất lâu. Người cha đi tìm đứa con đến nơi thấy vậy, bèn nói với đứa con:
          - Mày mau cầm thịt về, để tao đấu với hắn cho.

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Cương chấpThù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 10/4/2019

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post