Dịch thuật: Thực vật cát tường - TáoTHỰC VẬT CÁT TƯỜNG
TÁO

          Chữ (tảo: táo) và chữ (tảo: sớm) đồng âm, cho nên cây táo tượng trưng cho sớm và nhanh. Tại nông thôn phía bắc Trung Quốc, trong sân nhà người ta trồng vài cây táo, ngoài việc lấy trái để ăn ra, còn nhắm đến ý nghĩa cát tường của (tảo). Họ dùng táo để cầu mong “tảo phát tài” 早發財 (sớm phát tài), “tảo cao thăng” 早高升 (sớm được thăng chức), “tảo sinh tử” 早生子 (sớm sinh con).
          Thời cổ, thức dậy sớm và cung kính đối với chồng là lễ tục mà phụ nữ cần phải trau giồi, lấy táo và trái lật để chung lại với nhau dùng để biểu thị hàm nghĩa này. Trong nghi lễ tân hôn, đến nay vẫn còn bảo lưu tập tục: người ta lấy táo, trái lật cùng với đậu phụng rải trên giường của cô dâu chú rể, để cầu chúc đôi vợ chồng mới cưới “tảo lập tử” 早立子 (sớm sinh con). Còn đồ án cát tường vẽ trái táo và trái vải hoặc trái lật chung với nhau cũng mang ý nghĩa “tảo lập tử” 早立子. Đồ án cát tường vẽ táo và quế được gọi là “tảo sinh quý tử” 早生貴子(sớm sinh quý tử). Cây thứ và cây chương vẽ chung với nhau biểu thị cầu chúc con cái sinh ra tương lai sẽ được quan cao lộc hậu.

Chú của người dịch
Chữ (tảo: cây táo, trái táo), bính âm là zao thanh 3, đồng âm với chữ (tảo: sớm)
Trái lật tức “lật” , bính âm là li thanh 4, đồng âm với chữ (lập).
Trái vải tức “lệ chi” 荔枝, bính âm là li thanh 4 zhi thanh1, trong đó chữ  (lệ) cũng đồng âm với chữ (lập)
Đậu phụng, tức “hoa sinh” 花生, bính âm là hua thanh 1 sheng thanh 1, mượn chữ “sinh” với ý nghĩa sinh ra.
Quế , bính âm là gui thanh 4, đồng âm với chữ (quý).
Thứ : trong Khang Hi tự điển 康熙字典có nói, “thứ” là tên chức quan, như Thứ sử 刺史.
Chương : ở đây mượn thay cho chữ (chương). Trong Khang Hi tự điển 康熙字典có nói, “chương” là tên chức quan. Trong Chu lễ - Xuân quan 周禮 - 春官 có Bảo Chương thị 保章氏, trong Tiền Hán – Vương Tử Hầu biếu 前漢 - 王子侯表 có Thiên Chương Hầu 千章侯.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 09/02/2019
                                                                          (Mùng 5 Tết Kỉ Hợi)

Nguồn
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post