Dịch thuật: Lai lịch cầm tinh con heo

LAI LỊCH CẦM TINH CON HEO

Trư (heo) còn có tên là “ô kim” 乌金, “hắc diện lang” 黑面郎. “hắc gia” 黑爷. Trong bút kí tiểu thuyết thời Đường Triều dã thiêm sự 朝野佥事 có nói: Đời Đường, người ở Hồng Châu 洪州 nhờ nuôi heo mà giàu lên, gọi heo là “ô kim”. Trong Vân tiên tạp kí 云仙杂记 đời Đường dẫn lời trong Thừa bình cựu toản 承平旧纂:
Hắc diện lang, vị trư dã.
黑面郎, 谓猪也
(Hắc diện lang là nói heo vậy)
          Vùng Hoa Hạ, vào thời kì công xã thị tộc mẫu hệ, đã bắt đầu nuôi gia súc như heo, chó. Tại di chỉ văn hoá thời đại đồ đá mới Hà Mẫu Độ河姆渡ở Dư Diêu余姚 Chiết Giang 浙江, phát hiện heo bằng gốm, hình dạng rất giống với heo nuôi hiện nay, điều đó cho thấy đã có dấu vết thuần dưỡng heo lúc bấy giờ.
          Trong 12 con giáp, heo xếp vị thứ cuối cùng, phối cùng “hợi” trong thập nhị địa chi, cho nên 12 giờ trong một ngày, từ 9 giờ đến 11 giờ tối gọi là “trư thời” (giờ hợi).
          Dân gian có một truyền thuyết. Thời xưa có một viên ngoại, gia tài cả vạn xâu tiền, ruộng tốt cả vạn khoảnh, chỉ có điều không có con. Ai ngờ, khi tuổi gần hoa giáp, lại có một đứa con. Cả nhà vui mừng, thân bằng cũng đến chúc mừng. Viên ngoại bày tiệc, mừng có người nối dõi. Trong bữa tiệc, có một thầy tướng số đến trước đứa bé, nhìn thấy đứa bé mặt lớn, trán rộng đầy đặn, tai có vành to, vừa trắng vừa mập, bèn đoán đứa bé đó sau này tất sẽ đại phú đại quý.
          Đứa bé đó sinh ra trong sao phúc, lớn lên trong sao phúc, từ nhỏ chỉ biết áo tới thì giơ tay, cơm tới thì há miệng, không tập văn tập võ, không biết việc nông, chỉ hoa thiên tửu địa, rảnh rang du thực, cho rằng số đã định, phú quý không ai sánh bằng, không cần phải lao khổ. Nào ngờ sau khi đứa bé trưởng thành, cha mẹ qua đời, gia đạo suy sụp, điền sản thì cầm cố, gia bộc thì tứ tán. Nhưng anh ta vẫn quen cuộc sống tiêu tiền như rác, cuối cùng chết đói trong phòng.
          Anh ta chết đi, âm hồn không tan, đến âm tào địa phủ cáo trạng với Diêm Vương, nói rằng, mình có tướng trời sanh phú quý, không thể chết thảm hại như thế. Diêm Vương bèn dẫn âm hồn anh ta lên trước mặt Ngọc Đế, xin Ngọc Đế phán xử. Ngọc Đế triệu Táo thần chốn nhân gian đến, hỏi vì sao người có tướng phú quý này lại chết đói trong phòng. Táo thần bèn bẩm báo rằng anh ta không nghĩ đến việc học hành, không chịu làm nông, chỉ thích ăn không ngồi rồi, tiêu xài vô độ. Ngọc Đế nghe qua cả giận, lệnh sai quan nghe chỉ, bảo anh ta đợi xử trí. Ngọc Đế phán rằng:
- Mầy số mệnh tuy tốt, nhưng lười biếng thành tính, nay phạt mầy làm heo, đi ăn cám thô.
          Vừa lúc đó gặp lúc thiên cung đang chọn thuộc tướng cầm tinh, sai quan của thiên cung nghe nhầm từ “ngật thô khang” 吃粗糠 (ăn cám thô) thành “đương thuộc tướng” 当属相 (làm thuộc tướng cầm tinh), liền dẫn anh ta xuống nhân gian. Từ đó, anh ta thành heo ăn cám, lại trở thành con vật cầm tinh.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 08/02/2019
                                                                          (Mùng 4 Tết Kỉ Hợi)

Nguồn
Previous Post Next Post