Dịch thuật: Nguồn gốc họ Mai (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ MAI

          Về nguồn gốc họ Mai 梅 chủ yếu có 3 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Tử .
          Là con cháu đời sau của Thang Vương 汤王nhà Ân Thương 殷商. Thương Vương Thái Đinh 太丁phong cho em ở đất Mai (nay là phía đông nam huyện Bạc An Huy 安徽) làm Bá tước 伯爵ở nơi đây, gọi là Mai Bá 梅伯. Thời Trụ Vương 纣王, ông tại triều với lòng trung dám can gián, nhiều lần phê bình hành vi hoang đường của Trụ Vương, kết quả xúc nộ Trụ Vương nên bị phế truất, sau bị khốc hình giết chết. Sau khi Chu Vũ Vương 周武王diệt nhà Thương, đã phong hậu duệ của Mai Bá ở Hoàng Mai 黄梅, con cháu các chi lấy đất phong làm thị, xưng Mai thị 梅氏.
2- Xuất phát từ tính thị của dân tộc thiểu số phương nam thời Hán.
3- Xuất phát từ Mai Giai thị 梅佳氏của Mãn Châu bát kì nhà Thanh, một bộ phận đổi sang họ Mai
          Họ Mai ước chiếm 0,10% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 136. Các tỉnh như Vân Nam, Triết Giang, An Huy, Giang Tô, Hà Nam có nhiều người mang họ Mai.

Danh nhân các đời
          Thời Đông Tấn có Nho học gia Mai Trách . Thời Tống có văn học gia Mai Nghiêu Thần 梅尧臣, Tam ti Hộ bộ phán quan Mai Tuân 梅询. Thời Minh có Tiến sĩ Mai Nguyệt 梅月, kinh học gia Mai Ngạc 梅鹗, hí khúc gia Mai Đỉnh Tộ 梅鼎祚. Thời Thanh có hoạ gia Mai Thanh 梅清, cổ văn gia Mai Tăng Lượng 梅曾亮, thiên văn số học gia Mai Văn Đỉnh 梅文鼎. Hiện đại có nghệ thuật gia biểu diễn Kinh kịch trứ danh Mai Lan Phương 梅兰芳.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 21/12/2018

Nguyên tác Trung văn
 MAI TÍNH UYÊN NGUYÊN
梅姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post