Dịch thuật: Chiếc túi vải của Mai Nghiêu Thần

CHIẾC TÚI VẢI CỦA MAI NGHIÊU THẦN

          Mai Nghiêu Thần 梅尧臣 là thi nhân nổi tiếng thời Bắc Tống. Thường các thi nhân đều thích đeo bên người một miếng ngọc bội hoặc cầm quạt trong tay, Mai Nghiêu Thần thì lại không như thế, bất kì đi đến nơi đâu, ông đều thích mang trên lưng chiếc túi vải. Sao lại như vậy?
          Có một lần, Mai Nghiêu Thần và mấy vị thi nhân khác cùng lên Lỗ sơn 鲁山, họ dạo bước trong rừng vừa thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, hít thở không khí trong lành trên núi, vừa bàn luận thi từ.
          Khi mọi người ngồi nghỉ trong một ngôi đình nhỏ trên đỉnh núi, Mai Nghiêu Thần lại âm thầm lén ra một khu rừng gần đó. Qua một lúc lâu mới trở lại, cùng mọi người đi dạo thưởng thức. Qua một lúc nữa, Mai Nghiêu Thần lại mượn cớ rời chạy vào rừng.
          Lúc đầu mọi người không để ý, cứ như vậy sau ba bốn lần, mọi người quyết định lén đi theo. Mọi người nhìn thấy, hoá ra Mai Nghiêu Thần đang làm thơ, vừa viết vừa ngâm, hoàn toàn không phát hiện mọi người đang đến gần.
          Khi Mai Nghiêu Thần định bỏ bài thơ vừa mới làm vào chiếc túi vải, mọi người chạy đến, nắm lấy miệng túi, cười nói rằng:
          - Ha ha!  Anh cứ một lát lại chạy đi, hoá ra là đến đây làm thơ. Mau cho chúng tôi xem thử.
          Nói xong mọi người giựt lấy chiếc túi, mở ra xem, phát hiện bên trong có rất nhiều mảnh giấy nhỏ, trên giấy có mảnh là thơ, có mảnh là một câu, có mảnh là vế liễn đối, còn có bài thơ vừa mới làm xong “Lỗ sơn chi hành” 鲁山之行. Mai Nghiêu Thần cẩn thận tỉ mỉ tích luỹ dần tài liệu làm thơ, nhờ đó mới khiến ông cuối cùng trở thành một thi nhân nổi tiếng.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 22/12/2018

Nguyên tác Trung văn
 MAI NGHIÊU THẦN ĐÍCH BỐ ĐẠI
梅尧臣的布袋
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post